AVE ZBIRKA
Novost u fondu Bibliobusne službe je audiovizualna i elektronička zbirka. Posudite tri naslova na rok od četrnaest dana i uživajte u igranim, dokumentarnim i animiranim filmovima.Donacijom Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM - Croatian Makers) i Rotary kluba Zagreb Centar u 2018. godini Bibliobusna služba proširila je svoju AVE zbirku micro:bitovima. Projektom posudbe micro:bitova nastavlja se dugogodišnja praksa promicanja novih tehnologija i dopiranja do one djece koja nemaju pristup novim tehnologijama u školama, ali i do odraslih koji mogu shvatiti kako je lako steći nove vještine s obzirom na to da je usvajanje digitalnih vještina presudno za sve koji žele biti ravnopravni građani 21. stoljeća.

Dvadeset micro:bitova predviđeno je na posudbu korisnicima, uz prethodno potreban dogovor s informatorima, na rok od 14 dana. 
Donacijom Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM - Croatian Makers) i Rotary kluba Zagreb Centar u 2018. godini Bibliobusna služba proširila je svoju AVE zbirku micro:bitovima. Projektom posudbe micro:bitova nastavlja se dugogodišnja praksa promicanja novih tehnologija i dopiranja do one djece koja nemaju pristup novim tehnologijama u školama, ali i do odraslih koji mogu shvatiti kako je lako steći nove vještine s obzirom na to da je usvajanje digitalnih vještina presudno za sve koji žele biti ravnopravni građani 21. stoljeća.

Dvadeset micro:bitova predviđeno je na posudbu korisnicima, uz prethodno potreban dogovor s informatorima, na rok od 14 dana.