O Odjelu
prostor Odjela
Odjel za djecu i mladež namijenjen je djeci od rođenja do 15 godina života, ali i svima onima koji su vezani za djecu i dječju knjigu.
Knjižni fond od 60.000 svezaka obuhvaća slikovnice, knjige namijenjene djeci, mladima, nastavnicima i roditeljima te časopise. Osim obvezne lektire sadrži izabrane knjige lijepe književnosti, znanstveno popularne knjige i naslove na stranim jezicima za djecu i mlade, te stručnu literaturu za odgojitelje, nastavnike i roditelje.
Na Odjelu se provode programi za razvijanje kulture čitanja te ostvarivanja potreba i prava djece na informaciju, pismenost, učenje, kulturu, zabavu i osobni razvoj. Programi se ostvaruju kroz pedagoško animatorske aktivnosti koje predstavljaju raznovrsne oblike rada s djecom.

 
 
Iz naše povijesti
Pionirska knjižnica
16.10. 1950. godine, u Novinarskom domu na Rooseveltovom trgu br. 4, u prostoru male čitaonice Gradske knjižnice otpočela je s radom prva dječja knjižnica u Republici Hrvatskoj.
Zabilježeno je da je početni fond brojio 4500 svezaka. Uskoro, 1951. godine upisano je 1269 članova, a već 1954. taj broj je premašio prostorne mogućnosti knjižnice. U skučenim uvjetima Dječji odjel proživio je pune 44 godine - sve do preseljenja na novu lokaciju - na Starčevićev trg br. 4. Međutim, to nije spriječilo afirmaciju Odjela, pod stručnim vodstvom izuzetne knjižničarke, prepoznate i priznate i u međunarodnim knjižničarskim krugovima, Branke Furlan, kao ogledne knjižnice za ustroj i uređenje dječjih knjižnica prema stručnim principima koji su se primjenjivali u čitavoj Republici. Odjel godinama usko surađuje sa stručnim organizacijama i udruženjima u zemlji i svijetu, organizira stručne skupove, reprezentativne izložbe knjiga, edukativne i stručne sastanke, a s djecom - članovima knjižnice provodi bogat pedagoško animatorski program - od dječjih kružoka, pričanja priča, likovnih radionica, preko malog kina i aktivnosti multimedijskog centra otvorenog 1984.godine, sve do natjecanja u vještini korištenja knjižnicom. Godine 1993. iz Dječjeg odjela Gradske knjižnice izrastao je i Hrvatski centar za dječju knjigu.

1996. godine Odjel za djecu i mladež otvorio je vrata u novouređenom prostoru na Starčevićevom trgu br. 4.

 

Odjel za djecu i mladež danas 

Djelatnici dječjeg odjela
Dobri prostorni (400m2) uvjeti, tehnička opremljenost i prije svega školovani djelatnici (diplomirani knjižničari, profesori književnosti, pedagozi i psiholozi s dodatnim likovnim
i scenskim obrazovanjem), omogućili su procvat najstarije dječje knjižnice u HrvatskojDanas Odjel omogućuje poseban rad sa predškolcima, školskom djecom i djecom zainteresiranom za multimedijske aktivnosti, a pruža mogućnosti i svim odraslima koji se po prirodi posla bave djecom i dječjom knjigom.