Knjižnica Augusta Cesarca, Šubićeva

Odjel za odrasle
Prostor odjela za odrasle  Prostor Odjela za odrasle s Mediotekom
Knjižničari informatori Odjela za odrasle pomažu Vam pri izboru knjižne građe i u pronalaženju stručne litarature za referate, seminare i znanstvene radove. Pri odabiru možete samostalno pretraživati fond i Online katalog KGZ-a ili možete zatražiti savjet knjižničara informatora. Nakon odabira, knjige se zadužuju kod pomoćnih knjižničara na posudbenom pultu ili putem uređaja za samozaduživanje i samorazduživanje.
 
  PERIODIČNE AKTIVNOSTI ZA ODRASLE KORISNIKE