Knjižnica Augusta Cesarca, Šubićeva

Služba nabave i obrade
Radno vrijeme službe nabave:
radnim danom od 08:00 do 14:00 
Telefon: +385 (0)1 4650-760
Faks: +385 (0)1 2313-066
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knjižna građa:
E-mail : nabava.a.cesarca@kgz.hr

Audiovizualna, multimedijalna i elektronička građa:
E-mail: nabava.mm.a.cesarca@kgz.hr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lokacija na planu knjižnice (svjetlo zelena boja)