AV odjel
Audiovizualni odjel je u Knjižnici Dugave osnovan kao zasebni odjel nakon preuređenja i proširenja 2005. godine.
Od skromnih početaka, danas (2023) zbirka broji 7.545 jedinica raznovrsne građe (CD, CD/DVD rom, DVD video - filmovi).Glazbena zbirka se temelji na raznovrsnim naslovima klasične, jazz, etno, country, blues, pop i rock glazbe.
Fond (2023): 4.820 jedinica građe
Filmska zbirka sadržava igrane, dokumentarne, animirane filmove za djecu i odrasle.
Fond (2023): 2.725 jedinica građe