Odjel za odrasle s čitaonicom
Knjižni fond:
  • 13.881 svezaka beletristike
  •  9.636 svezaka znanstvene literature
  •  844 svezaka priručne literature
  •  18 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina
U knjižnici se organiziraju razni susreti, tribine, predavanja, promocije knjiga i likovne izložbe. Redovito se pripremaju  prigodne i tematske izložbe knjiga i druge građe, kao i izložba novo nabavljenih knjiga.

Knjižnica Dugave ima značajnu ulogu u društvenom i kulturnom životu lokalne zajednice. Djelatnici knjižnice u suradnji sa svojim vanjskim suradnicima pružaju kvalitetne programe i usluge kojima zadovoljavaju raznolike kulturne i informacijske potrebe svih svojih sugrađana.
Tako je pojavom izbjegličke krize te dolaskom novih susjeda u lokalnu zajednicu, na inicijativu Hrvatskog Crvenog križa 2013. godine, započela uspješna suradnja knjižnice s tražiteljima međunarodne zaštite iz Prihvatilišta u Zagrebu.
Više informacija o suradnji Knjižnice Dugave i tražitelja međunarodne zaštite dostupno na:
novi_uvez_26-2.pdf (zkd.hr) i View of Knjižnica Dugave kao mjesto susreta različitih svjetova (hkdrustvo.hr)

Informativno-posudbeni odjel osigurava svim članovima stručnu informaciju (osobno, telefonski ili mailom), te pomoć kod odabira stručne i znanstvene literature iz svih područja prirodnih i društvenih znanosti kao i književnosti. Mogućnost pretraživanja našeg web kataloga na za to namijenjenom računalu.


Čitaonica novina i časopisa nudi na korištenje članovima novine, tjednike i časopise.

Izložbeni prostor obuhvaća tri metalne mreže postavljene u čitaonici te vanjsku staklenu stijenu koja služi kao izlog; izložbeni prostor po potrebi se širi i u unutrašnji prostor Knjižnice. Izložbe se održavaju uzastopno, jedna za drugom, a izloženi radovi produkt su stvaranja kako umjetnika amatera, tako i akademski obrazovanih umjetnika.