Usluge
Usluge: • posudba knjižne i audio-vizualne građe
             • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
             • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
             • pristup internetu (za članove pola sata besplatno na dan)
             • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
             • rezervacija građe
             • korištenje zaštićene zbirke, priručne literature i periodičkih publikacija samo u knjižnici 
             • čitanje dnevne, tjedne i mjesečne periodike za djecu i odrasle
             • kontinuirano postavljanje tematskih i likovnih izložbi
             • organiziranje susreta, tribina i predavanja
             • organiziranje pedagoško-animacijskih aktivnosti za djecu i tinejdžere