Zbirka zaštićenog fonda
Zbirka zaštićenog fonda sadrži 1780 svezaka. Obuhvaća vrijednu i rijetku građu objavljivanu u Hrvatskoj od sredine 19. do sredine 20. stoljeća, i to većinom djela hrvatskih pisaca, važnije biblioteke, bibliofilska izdanja te rijetke naslove iz područja znanosti.

Zbirka je dislocirana, nalazi se u Odjelu obrade i nabave, Ulica Vladimira Ruždjaka 21. Građa se iz ove Zbirke ne posuđuje, ali se na zahtjev korisnika dostavlja u Knjižnicu Marina Držića gdje se može dobiti na uvid i čitati u prostoru knjižnice. Konkretnu jedinicu građe moguće je zatražiti telefonski, nakon čega se ona dostavlja u knjižnicu, o čemu se korisnik telefonski obavještava.