Igroteka
Igroteka je mjesto gdje se posuđuju igračke koje se mogu nositi kući, baš kao i slikovnice i knjige. Predškolsko dijete može uz pomoć odraslog izabrati kvalitetnu i zanimljivu igračku. Igroteka je otvorena tijekom cijelog radnog vremena Knjižnice.

Svrha igroteke:
- učiniti kvalitetnu igračku dostupnom svakom djetetu;
- pružiti djeci širok izbor različitih igračaka;
- razvijati u djece naviku posuđivanja i korištenja zajedničkih dobara;
- razvijati potrebu za dolaženjem u knjižnicu, u igroteku po igračku, a kasnije i po knjigu;
- pomoći roditeljima u razvijanju kriterija za procjenu igračaka.

Djetinjstvo bez igre je nezamislivo, a igračka je sastavni dio igre. Dijete se za nju veže, ponekad kao za prijatelja. Ona je izazov i poticaj na aktivnost. Igrajući se njome dijete se zabavlja, istražuje, oponaša svijet odraslih i uči.
Svojom aktivnošću igroteka popularizira dobru igračku i čini je pristupačnom svakom djetetu, te razvija kriterije za prepoznavanje i odabir dobre igračke.
Kad se kaže da su igračke nužne za razvoj djeteta, tada se misli na dobre igračke, jer one loše ne samo da su nepotrebne nego mogu biti i štetne.

Dobra igračka je ona koja:
- potiče dijete na igru, aktivnost, istraživanje, stvaralaštvo i maštu;
- može duže vremena biti izazovna i zanimljiva;
- odgovara djetetovim mogućnostima razumijevanja i korištenja;
- potiče dijete na suradnju u igri;
- djeluje estetski;
- zadovoljava kvalitetom materijala, neotrovnih je i postojanih boja, laka je za održavanje i otporna na habanje, dijete se njome ne može ozlijediti.

Kako birati igračku?
Pri izboru igračaka važno je imati na umu da dječji razvoj treba poticati, a ne forsirati. Igračke koje nadilaze djetetove mogućnosti mogu ga obeshrabriti. Zato ih treba izbjegavati i birati one koje su u skladu s njegovim mogućnostima. Isto tako, igračke koje su za dijete prejednostavne i ono ih je "preraslo", mogu izazvati nezadovoljstvo i destrukciju. Djeca iste dobi međusobno se razlikuju prema interesima i sposobnostima, pa igračka predložena za određenu dob ne mora biti jednako zanimljiva i razumljiva za svu djecu te dobi.
Pri odabiru igračke valja se zapitati kako se dijete može njome igrati, pruža li mogućnost igre na više načina, hoće li potaknuti djetetovu maštu i radoznalost ili daje gotova rješenja, potiče li dijete na suradničku igru i hoće li ga veseliti i biti mu zanimljiva duže vremena.

U izboru igračaka može pomoći:
- stručno osoblje dječje knjižnice;
- bilten novih igračaka;
- katalog igroteke;
- oznaka (signatura) na svakoj igrački i/ili pripadajućoj pločici.

Signatura - oznaka koju ima svaka igračka u igroteci, sadrži informaciju o namjeni igračke, o dobi djeteta kojem je namijenjena i o nazivu igračke.

Podjela na "muške" i "ženske" igračke postoji samo u glavama odraslih, a ne i u dječjim igrama. S obzirom na podjelu prema namjeni i funkciji, u igroteci se igračke dijele na:
- konstruktivne (KON): materijali za slaganje, građevni materijal...
- motoričke (MOT): vozila, igračke za guranje i vuču, bacanje i hvatanje...
- imitativne (IMI): pribor i predmeti vezani uz različita zanimanja
- senzorne (SEN): glazbala, igračke za prepoznavanje mirisa, zvuka...
- tehničke (TEH): igračke na baterijski pogon, jednostavni strujni krugovi...
- društvene (DRU): igračke za igru više igrača prema pravilima
- obrazovne (OBR): igračke tipa loto i druge namijenjene stjecanju znanja i razvoju mentalnih sposobnosti
- receptivne (REC): scenske lutke, sklopive slikovnice-igračke...
- za radni odgoj (RAD): mala oruđa, materijali za rad...
- za izražavanje (IZR): mozaici, pike-slike ...

Nijedna igračka ne pridonosi razvoju samo jedne funkcije i nema samo jednu namjenu. Npr. igračka domino ulazi u kategoriju društvenih, ali je i obrazovna, jer dijete opaža i uči količine, klasificira, uspoređuje i broji.
Oznaka dobi kojoj je igračka namijenjena i kategorija u koju je svrstana, samo je orijentacija za lakše snalaženje. Treba imati na umu individualne razlike među djecom iste dobi i više mogućnosti korištenja jedne igračke.

Posuđivanje igračaka
Posuđuje se samo jedna igračka i to na rok od 3 tjedna. Ovakav rok posudbe omogućuje djetetu da se igračkom igra sve dok mu je ona zanimljiva. Ograničenje na posudbu samo jedne igračke nužno je kako bi se osiguralo da se igračke redovito izmjenjuju i da igroteka uvijek sadrži nešto novo i djetetu zanimljivo.

Svaka se vraćena igračka pere, dezinficira, prebrojavaju se dijelovi, prema potrebi se upotpunjava i sprema u posebnu vrećicu. Pritom dobiva i papirić s obaviješću o broju sastavnih dijelova.

Od roditelja se očekuje:
- traženje informacija i savjeta o dobroj igrački;
- pomaganje djetetu u izboru igračke uvažavajući njegovu želju, ali i vodeći računa o djetetovim razvojnim
  sposobnostima;
- započinjanje zajedničke igre s djetetom kod kuće, kako bi se dijete zainteresiralo za igračku;
- zajednička briga o igrački, kako bi se ona vratila u istom stanju u kakvom je posuđena;
- zajedničko prikupljanje svih dijelova i spremanje igračke (i pločice) u pripadajuću vrećicu, neposredno prije
  vraćanja;
- vraćanje naknadno pronađenih izgubljenih dijelova igračke;
- nadoknađivanje izgubljene ili uništene igračke drugom;
- briga o roku posudbe.

Uz pomoć roditelja dijete se od najranije dobi privikava na odnos prema zajedničkim dobrima, upoznaje pravila posuđivanja i stvara naviku korištenja knjižnicom.