Kutić slikovnica
Kutić slikovnica otvoren je tijekom cijelog radnog vremena Knjižnice i posebno je mjesto u dječjoj knjižnici na kojem predškolska i mlađa školska djeca nalaze literaturu za sebe. Kutić slikovnica zadovoljava djetetovu želju za dobrom i zanimljivom slikovnicom koju može listati, razgledavati ili čitati u knjižnici, a može je posuditi i ponijeti kući.

Slikovnica je prva djetetova knjiga u kojoj je priča upotpunjena, proširena i obogaćena ilustracijama ili ilustracije same "pričaju" priču. U posljednje se vrijeme sve više pojavljuju tzv. multimedijalne slikovnice - slikovnice koje u sebi povezuju više medija (knjiga + CD + igračka + lutka ...).

Kutić slikovnica:
- pruža djeci mogućnost izbora kvalitetnih slikovnica;
- pruža djeci bogatstvo izvora znanja, poticaja za razvoj govora i jezika, stvaralaštva i mašte;
- razvija djetetovu naviku redovitog dolaženja u knjižnicu;
- razvija sposobnost snalaženja u ponuđenoj literaturi, sposobnost biranja i posuđivanja.

Dobra slikovnica - što je to?
Vrlo je važno kakvom se slikovnicom dijete koristi. Njezina se kvaliteta procjenjuje prema ilustracijama i prema tekstu, ali i prema njihovoj međusobnoj usklađenosti. Ako se radi o dobroj i vrijednoj slikovnici, u pravilu su imena autora i ilustratora navedena na naslovnici, dok su anonimne slikovnice često znak da se radi o manje vrijednom, lošem djelu.

Ilustracije moraju biti:
- jednostavne i djetetu razumljive;
- estetski vrijedne, skladnih boja i odgovarajuće poruke koju prenose, da bi razvijale djetetov smisao za
  lijepo;
- realne kada djetetu pojašnjavaju neke pojmove;
- maštovite kada prate radnju koja dijete uvodi u svijet stvaralaštva i mašte;
- s manje detalja za mlađu djecu, bogatije i složenijih kompozicija za stariju djecu.

Djeci mlađe dobi primjerene su slikovnice s više slika, a manje teksta, dok starijima uz ilustracije treba i složenija radnja. Pritom je važno da se tekst i ilustracija međusobno prožimaju i čine skladnu cjelinu.

Tekst slikovnice mora biti:
- prilagođen djetetovoj sposobnosti razumijevanja poruke koju prenosi;
- zanimljiv, smislen i pisan jasnim i djetetu razumljivim jezikom.

Dobra slikovnica prilagođena razvojnim mogućnostima djeteta pridonosi:
- stjecanju novih spoznaja;
- obogaćivanju rječnika i govornih sposobnosti;
- povezivanju govornog i pisanog jezika;
- shvaćanju slike i riječi kao simbola koji prenose poruku;
- razvoju opažanja, promatranja, pažnje, pamćenja, mišljenja, logičkog zaključivanja;
- bogaćenju mašte i razvoju kreativnog mišljenja;
- razvoju emocija i sposobnosti uživljavanja u različite situacije;
- stvaranju želje za preradom doživljenog kroz različite oblike izražavanja – risanje, slikanje, oponašanje u igri
  uloga, pokret i pjevanje;
- usvajanju moralnih vrijednosti i humanih poruka;
- motivaciji za samostalno čitanje i uživanje u čitanju i knjizi.

Od slikovnice do samostalnog čitanja
Djeci koja pokazuju zanimanje za slova ili već pomalo znaju čitati, treba ponuditi slikovnice s velikim tiskanim slovima, kako bi se postupno osamostaljivala u čitanju. Predškolskoj djeci koja ne pokazuju zanimanje za slova i čitanje treba čitati što više zanimljivih priča. Slušanje priča vodi kasnijoj želji za samostalnim čitanjem. Djetetu nije dovoljno samo dati slikovnicu već ju treba uvoditi u njegov život tako da ona od igračke koju razgledava i prelistava postane omiljeni djetetov predmet, baš kao i igračka. Ako odrasli listaju slikovnicu zajedno s djetetom i čitaju mu, dijete će se zainteresirati za samostalno razgledavanje, listanje, prepričavanje i ponovno čitanje. Roditelj koji svom djetetu čita već od najranije dobi, držeći ga u krilu i listajući slikovnicu, izgrađuje sa svojim djetetom poseban osjećaj bliskosti i povezanosti.

Slikovnica se mijenja s djetetovim odrastanjem
Nije svaka slikovnica za svaku dob:
- slikovnice za najmanju djecu (u prvoj i drugoj godini života) više sliče igrački no knjizi - rasklapaju se u
  lepeze, sastavljaju u maštovite oblike, izrezane su i oblikovane prema nekom liku na slici, debele, izrađene
  od kartona ili mekane i savitljive, izrađene od tkanine, spužve ili plastike;
- u ranoj dobi djeca vole slikovnice s ritmičkim stihovima, brojalicama i pjesmicama;
- prve djetetove slikovnice su obično tzv. pojmovne slikovnice (slike predmeta, ljudi, okruženja iz prirode...)
  koje su za malo dijete i prvi udžbenici uz koje uči tumačiti sliku, prepoznavati, govoriti, opisivati,
   uspoređivati...
- kako dijete odrasta i osamostaljuje se u razgledavanju, listanju pa i čitanju slikovnica, ilustracije sve više
  gube informativnu funkciju i u sve većoj mjeri ispunjavaju estetsku - slika više ne pomaže shvaćanju teksta
  već obogaćuje doživljaj;
- četverogodišnjacima i petogodišnjacima zanimljive su radnje s jednostavnim zapletom, priče o ljudima i
  događajima bliskim njihovom iskustvu, a djecu u šestoj godini života zanimaju složenije priče o ljudima i
  prirodi bliskih i dalekih krajeva, zatim basne i bajke;
- starijoj predškolskoj djeci primjerene su slikovnice s maštovitim, nedorečenim ilustracijama, jer dijete
  slušajući i čitajući samo stvara predodžbe o likovima i radnji.

Kako odabrati slikovnicu?
Pri izboru slikovnice treba uvažavati djetetove želje. Od odraslog se očekuje da mu ponudi slikovnice i zainteresira ga za one koje su primjerene njegovim mogućnostima shvaćanja. Slikovnice imaju vrlo različite teme, a danas se sve više pojavljuju one koje govore o tzv. tabu temama - problemima s kojima se susreću današnja djeca kao primjerice odvajanje od roditelja, rastava roditelja, strah, bolest, nasilje, zlostavljanje u obitelji, neprihvaćanje od strane sredine zbog različitosti ili hendikepa i sl. U takvim su slikovnicama najčešći likovi životinje koje progovaraju o problemima svojstvenim ljudima, što može potaknuti dijete da govori o svojim problemima i pokušava ih riješiti.
Osim što će dijete kod kuće uživati listajući slikovnicu, ono će uz pomoć roditelja razvijati naviku odgovornog odnosa prema zajedničkom dobru kojim se i drugi koriste. Ako već u ranom djetinjstvu nauči da se po slikovnici ne šara i da se ne smiju oštećivati stranice, takav će odnos zadržati prema knjizi tijekom cijelog života.

U izboru slikovnica roditelju može pomoći:
- informacija dobivena od osoblja Knjižnice;
- bilten novih slikovnica;
- katalog svih postojećih slikovnica u kutiću slikovnica;
- samostalno pretraživanje kompjutorske baze podataka u Knjižnici.

Slikovnice su na poleđini označene oznakom M (mala knjiga), a oznaku S imaju slikovnice namijenjene najmlađoj dobi.
Može se posuditi najviše 3 slikovnice. Rok posudbe je 3 tjedna.