Kulturna i prirodna baština Podsuseda
Kulturna i prirodna baština Podsuseda projekt je Knjižnice Podsused koji ima za cilj očuvanje i zaštitu kulturne baštine te ohrabrivanje umjetničkog i kulturnog razvoja korisnika knjižnice svih dobnih skupina, kroz različite vrste programa.

Aktivnosti knjižnice u sakupljanju, organiziranju i davanju na korištenje informacija, kroz izgradnju fonda i istraživanja lokalne povijesti, te kroz prezentaciju tih sadržaja putem izložbi, kao posebnog oblika putem kojega knjižnica ostvaruje obrazovnu i promidžbenu ulogu, uz tribine, predavanja, razgovore i radionice podupire se integracija i kohezija postojećih i potencijalnih korisnika svih dobnih skupina.

Poticanje na uključivanje u  različite oblike edukacije kroz fokusirane radionice i aktivnosti usmjerene prema prijenosu tradicionalnih vještina i znanja između naraštaja, kao i njihovu inovativnu uporabu i obogaćivanje putem znanstvenog i tehnološkog napretka povećavaju se kompetencije za kulturnu osviještenost i izražavanje.
 

Grb grada Zagreba

  Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.