Odjeli
 
Knjižnični fond Odjela za djecu i mladež:
 • 9.318 svezaka dječjih knjiga i slikovnica
 • 3 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina
 • 103 igračke, muzikalije i druge knjižnične građe
Usluge
 • posudba knjižne građe
 • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
 • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
 • pristup internetu
 • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
 • rezervacija knjižne građe
 • korištenje priručne literature, dječjih novina i časopisa kao i igračke, muzikalije i druge knjižnične građe samo u knjižnici
 • na odjelu za djecu i mladež održavaju se stalni programi, povremeni programi za djecu s teškoćama u razvoju, likovne, kreativne i lutkarske radionice, kutić društvenih igara, kutić računalnih igrica, kviz, lutkarske predstave, posebni programi - Vrtić u gostima, Škola u gostima, Besplatna pomoć u učenju (koja uključuje veći broj volontera), …

Stalne aktivnosti Odjela za djecu i mladež >
Knjižnični fond Odjela za odrasle:
 • 15.764 sveska knjiga (3.283 - znanost, 12.116 - beletristika, 365 - priručni fond)
 • 12 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina
Usluge
 • posudba knjižne građe
 • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
 • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
 • pristup internetu
 • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
 • rezervacija knjižne građe
 • korištenje zaštićene zbirke, priručne literature, periodičkih publikacija, dnevnog i tjednog tiska samo u knjižnici
 • na odjelima knjižnice kontinuirano se postavljaju tematske ili informativne izložbe knjiga i knjižnične građe koje su vezane uz kalendare događanja ili prate kulturna zbivanja; likovne izložbe; organiziraju književni susreti, promocije knjiga i časopisa, tribine, predavanja
 • projekti: Knjižnica širom otvorenih vrata, 65 plus, Zelena knjižnica za zeleni Zagreb