Odjel za djecu i mladež
Knjižnični fond Odjela za djecu i mladež:
 • 9.190 svezaka dječjih knjiga i slikovnica
 • 2 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina
 • 105 igračaka, muzikalija i druge knjižnične građe
Usluge
 • posudba knjižne građe
 • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
 • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
 • pristup internetu
 • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
 • rezervacija knjižne građe
 • korištenje priručne literature, dječjih novina i časopisa kao i igračke, muzikalije i druge knjižnične građe samo u knjižnici
 • na odjelu za djecu i mladež održavaju se stalni programi, povremeni programi za djecu s teškoćama u razvoju, likovne, kreativne i lutkarske radionice, kutić društvenih igara, kutić računalnih igrica, kviz, lutkarske predstave, posebni programi - Vrtić u gostima, Škola u gostima, Besplatna pomoć u učenju (koja uključuje veći broj volontera), …

Stalne aktivnosti Odjela za djecu i mladež >