65 plus
Knjižnica Špansko-jug je od 2018. uključena u projekt 65 plus s ciljem da u svoje programe uvede i stariju generaciju koja na taj način može ostvariti svoje kulturne i kreativne potrebe.
 
U okviru projekta koji je namijenjen osobama treće životne dobi organiziraju programi kao što su:
 
  • Sat informacijske pismenosti -  besplatne radionice za informacijsku i informatičku pismenost.
  • Izložbe 65 plus - izložbe likovnih radova čiji autori pripadaju trećoj generaciji.
  • Učionica bez granica - besplatni tečajevi stranih jezika namijenjeni starijoj generaciji 

Arhiva projekta 65 plus - Knjižnica Špansko-jug