Projekti
65 plus

Knjižnica Špansko-jug je od 2018. uključena u projekt 65 plus s ciljem da u svoje programe uvede i stariju generaciju koja na taj način može ostvariti svoje kulturne i kreativne potrebe.
 
U okviru projekta koji je namijenjen osobama treće životne dobi organiziraju programi kao što su:
 
  • Slikosat - kreativne likovne radionice namijenjene starijoj dobi na kojima se potiče uspješno izražavanje likovnog i talenta i kreativno provođenje vremena.
  • Sat informacijske pismenosti -  besplatne radionice za informacijsku i informatičku pismenost.
  • Izložbe 65 plus - izložbe likovnih radova čiji autori pripadaju trećoj generaciji.
  • Učionica bez granica - besplatni tečajevi stranih jezika namijenjeni starijoj generaciji 

Arhiva projekta 65 plus - Knjižnica Špansko-jug
 
KŠOV - Špansko-jug

Knjižnica Špansko–jug od 2016. godine uključena je u projekt Knjižnica širom otvorenih vrata. U sklopu ovog projekta organizira izložbe, provodi literarne i likovne programe s ciljem socijalizacije i poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom. Program se do 2019. godine provodio u suradnji s Psihijatrijskom bolnicom „Sveti Ivan" Jankomir i Udrugom i klubom „Zajedno“.

Nakon tri pandemijske godine, krajem 2022. godine ponovno je pokrenut projekt u suradnji s Centrom za rehabilitaciju Zagreb (radionica Stenjevec).

Programi koje provodimo:
  • Kreativne radionice – kreativne radionice reinterpretacije baštine
  • Pričom o gradu, pričom po gradu – čitateljski klub
Programi se ostvaraju u suradnji s ustanovama i udrugama:

Arhiva projekta Knjižnica širom otvorenih vrata - Knjižnica Špansko jug


Grb grada Zagreba

  Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.