Odjel za odrasle
Knjižnični fond Odjela za odrasle:
 • 15.764 sveska knjiga (3.283 - znanost, 12.116 - beletristika, 365 - priručni fond)
 • 12 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina
Usluge
 • posudba knjižne građe
 • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
 • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
 • pristup internetu
 • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
 • rezervacija knjižne građe
 • korištenje zaštićene zbirke, priručne literature, periodičkih publikacija, dnevnog i tjednog tiska samo u knjižnici
 • na odjelima knjižnice kontinuirano se postavljaju tematske ili informativne izložbe knjiga i knjižnične građe koje su vezane uz kalendare događanja ili prate kulturna zbivanja; likovne izložbe; organiziraju književni susreti, promocije knjiga i časopisa, tribine, predavanja
 • projekti: Knjižnica širom otvorenih vrata, 65 plus, Zelena knjižnica za zeleni Zagreb