Knjižnica širom otvorenih vrata
Od samog početka provođenja projekta "Knjižnica širom otvorenih vrata" uključena je i igraonica za djecu predškolske dobi. U redovite programe uključena su djeca sa slušnim, motoričkim i intelektualnim poteškoćama. U suradnji s Udrugom za pet therapy Indeficienter Vinkuran, učenici prvih razreda Poliklinike Suvag sudjelovali su u R.E.A.D. programu terapijskog čitanja psu.