Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za razgovor i/ili testiranje za posao

1. Zakon o knjižnicama (NN 17/19, 98/19) 

2. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

3. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) 

4. Zakon o tajnosti podataka - Zakon.hr (NN 79/0786/12 ) 

5. Standardi za narodne knjižnice u RH (NN 103/2021) 

6. Etički kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva

7. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021) 

8. Tadić, K. Rad u knjižnici. Opatija : "Benja", 1994.

9. Statut Knjižnica grada Zagreba

10. Pravila knjižnica Grada Zagreba

11. Mrežne stranice Knjižnica grada Zagreba