Popis pobjednika 2017.-škole-Zagreb
POPIS POBJEDNIKA U ŠKOLSKIM KNJIŽNICAMA U ZAGREBU
 
ŠKOLA/ŠKOLSKA KNJIŽNICA U KOJOJ JE UPITNIK ISPUNJEN POBJEDNIK/POBJEDNICA
   
OŠ ANTUN GUSTAV MATOŠ MARIN ROSSINI
OŠ ANTUN BRANKO ŠIMIĆ DORA DRENŠKI
OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA VELA KLOBUČAR
OŠ BARTOLA KAŠIĆA LAURA KUKOVIČIĆ
OŠ BUKOVAC SARA VINŠ SEMAN
OŠ DR. VINKA ŽGANCA KARLA LOPAR
OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA VIKTOR ČAKALIĆ
OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA ANDREA DORAČIĆ
OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA NIKA NOVAK
OŠ GORNJE VRAPČE LUKA DŽAMONJA
OŠ GRIGORA VITEZA LEONARDA MATIJEVIĆ
OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA IRMA KUZMANOVIĆ
OŠ IVANA CANKARA PAULA BUŠELIĆ
OŠ IVANA FILIPOVIĆA FRAN KAMBERGER
OŠ JABUKOVAC BRUNA ČUBRIĆ
OŠ JORDANOVAC LARA PAVIĆ
OŠ J.J. STROSSMAYERA CECIL CABALIER
OŠ JURE KAŠTELANA MARIJA RAČIĆ
OŠ LAUDER – HUGO KON GORAN NARANČIĆ
OŠ LUČKO KLAUDIA PARADŽIK
OŠ MATE LOVRAKA PAVAO LOVRIĆ
OŠ MLADOST SARA LUKAČ
OŠ PANTOVČAK HANA ĐULVAT
OŠ RETKOVEC MARIJA JURIĆ
OŠ VJENCESLAVA NOVAKA ENYA TURKOVIĆ
OŠ VRBANI PATRIK ŽIGER