Društveno korisno učenje
Od 2013. godine Dječja knjižnica Marina Držića partner je studentima informacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu na projektima društveno korisnog učenja koji se provode u sklopu istoimenog kolegija.

Društveno korisno učenje (DKU) nastavna je metoda kojom studenti znanje i vještine stečene kroz studij primjenjuju na razvoj projekta kojim se rješava konkretan društveni problem. Za razliku od studentske prakse, ovaj tip učenja ima društvenu komponentu koja približava Fakultet zajednici i daje studentima osjećaj da čine nešto dobro i pozitivno, a istovremeno stječu iskustva za svoju buduću profesiju posve samostalno radeći na projektu koji im je zanimljiv.

Krajem 2013. studenti bibliotekarstva osnovali su čitateljski klub za djecu u Dječjoj knjižnici, jedan od prvih u mreži Knjižnica grada Zagreba, koji je nekoliko mjeseci poslije dobio naziv Knjigotron. Studenti su osmislili strukturu čitateljskih radionica, koje se i danas provode na susretima Kluba.

Ista grupa studenata 2014. godine pokrenula je opsežniji, zahtjevniji projekt pod nazivom Bibliocikliranje koji se temeljio na iskustvima i rezultatima osnivanja te vođenja čitateljskog kluba.

Studenti društveno-humanističke informatike 2015. godine održali su nekoliko radionica na kojima su educirali učenike o Wordpress web dizajnu, a  tema izrađenih mrežnih stranica bila je Europski dan zaštite osobnih podataka.

Studentice bibliotekarstva 2016. osmislile su i održale ciklus radionica informacijske pismenosti za 5. i 6. razrede pod nazivom Učimo u knjižnici.

Poveznica: http://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/drustveno-korisno-ucenje