Zelena knjižnica za zeleni Zagreb
Osluškujući potrebe društvene zajednice kao i stručne smjernice za razvoj svojih usluga, Knjižnice grada Zagreba svojim se projektom Zelena knjižnica za zeleni Zagreb  od početka 2017. godine pridružuju knjižnicama koje će u sklopu redovne djelatnosti educirati javnost o zaštiti okoliša i održivome društvu.

U Dječjoj knjižnici Marina Držića organiziraju se predavanja, radionice i izložbe kojima se potiče razvoj ekološke pismenosti djece i mladih. Projekt se realizira za predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce, u suradnji s voditeljima ekoloških grupa dječjih vrtića i osnovnih škola u lokalnoj zajednici te nastavnicima Prirodoslovne škole Vladimira Preloga.

Iz knjižničnog fonda izdvojene su slikovnice, knjige za djecu i mlade te audiovizualna građa s ekološkom tematikom kao i priručnici iz područja ekologije te je formiran ekokutak.

U prostoru knjižnice osigurani su i spremnici za odvajanje papira i plastike.


Zelena knjižnica za zeleni Zagreb