Posudba građe
Fond Čitaonice smješten je na dvije lokacije. Jedan dio nalazi se u spremištu Čitaonice i dostupan je korisnicima istoga dana. Ostatak se nalazi u zatvorenom spremištu izvan prostora Knjižnice i tu građu potrebno je naručiti nekoliko dana unaprijed. Naručena građa dostavlja se dva puta tjedno tijekom godine i jedanput tjedno tijekom ljetnih mjeseci.
 
                                              
1. Za izdavanje građe potrebno je ispuniti listić za narudžbu na kojemu trebaju biti navedeni: 
                               – naslov traženog časopisa ili novina
                               – signatura
                               – godina 
                               – broj ili datum.
 
naslov  
 
   
 Primjer:
Globus Slobodna Dalmacija Umjetnost i dijete
signatura N - 868 ZS N - 232* P - 2169
godina G.1992 G.1963 G.1980
broj ili datum br.82-108 srpanj – rujan br.64-70
 
                *Oznaka ZS iznad signature upućuje na to da se neki primjerak nalazi u zatvorenom spremištu
                i potrebno ga je naručiti.
 
2. Nečitki ili nepotpuni zahtjevi neće se uvažiti, kao ni zahtjevi napisani u bilježnicama ili na mobitelima.
 
3. Dnevno se može posuditi
                – Građa iz Čitaonice: 10 svezaka časopisa i 5 svezaka novina
                – Građa iz zatvorenog spremišta:   5 svezaka ukupno (novine i/ili časopisi)
 
4. Korisnik treba vratiti posuđenu građu 15 minuta prije kraja radnog vremena kako bi se osigurala procedura razduživanja i provjere izdanih materijala. Također, zadnjih 15 minuta prije zatvaranja ne izdaje se nova građa.


Radi zaštite građe i lakše dostupnosti naslovi novina i časopisa uvezuju se po godinama ili mjesecima izlaženja.
Pojedinačni primjerci tekućih časopisa izloženi su na policama u čitaonici.
Posudba dnevnih novina:
 
Večernji list
Jutarnji list
Sportske novosti
Dnevnik
Slobodna Dalmacija
Novi list

Tekući mjesec:
Novine za tekući mjesec svakodnevno se  ulažu u mape koje se nalaze pored informativnog pulta i korisnici ih mogu slobodno prelistati.
 
Stariji datumi: U Čitaonici je moguće odmah dobiti na uvid zadnjih 5 godina ovih novina. Sva starija godišta smještena su u spremištu izvan Knjižnice i potrebno ih je naručiti.
 
Napomena: Večernji list i Vjesnik od 1983. do 1991. korisnici trenutačno mogu posuditi samo u Knjižnici Božidara Adžije.