Grad u Gradskoj
H-ALTER I GRADSKA KNJIŽNICA POKRENULI SU CIKLUS TRIBINA O ZAGREBU

Početkom listopada 2023. započeo je ciklus tribina o gradu Zagrebu u organizaciji Udruge za nezavisnu medijsku kulturu, izdavača portala H-Alter, i Knjižnica grada Zagreba, Gradske knjižnice, u kojoj se tribine održavaju jednom mjesečno od listopada 2023. do ožujka 2024. godine.

Seriju tribina osmislio je, uređuje ih i vodi Saša Šimpraga, dugogodišnji suradnik portala H-Alter i voditelj platforme 1POSTOZAGRAD.

Fokus tribina Grad u Gradskoj su urbanističke, arhitektonske, krajobrazne, okolišne, kulturne i druge teme grada Zagreba, s posebnim naglaskom na budućnost pojedinih javnih prostora, urbanističkih cjelina i sklopova, čija je transformacija nužna, poželjna ili planirana.

U Zagrebu su tribine tog tipa rijetke, a institucionalno vođena javna polemika o temama urbanističkog razvoja grada ili uređenja javnih prostora uglavnom izostaje. ZgForum, prostor osnovan upravo s ciljem da se omogući aktivno sudjelovanje građana u razvoju Grada, kao i uvid u projekte od značaja za razvoj Grada te rasprave o njima, u nadležnosti Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba, u praksi uglavnom ne provodi takve aktivnosti. Nadalje, strukovne publikacije i strukovna društva u tom su smislu također većinom pasivizirani, dok od posljednje promjene vlasti u Gradu i nevladina scena manje istupa kao kritički korektiv. Službene se pak javne rasprave, kada ih ima, provode pro forma i bez ranijeg upoznavanja javnosti s temom i mogućnostima.

Javna polemika o urbanističkim temama od društvenog je interesa, no kako je nedostatna ili nepostojeća, izostaje i veći i važniji potencijalni angažman zajednice. Kako bi se potaknuo razvoj svijesti građana o važnosti ovih tema te doprinijelo izgradnji kulture prostora, ovim tribinama u Gradskoj će se knjižnici otvoriti mjesto dijaloga i senzibilizacije javnosti za pitanja i mogućnosti razvitka grada. Portal H-Alter kontinuirano kritički i angažirano, a u okviru mogućnosti malog nezavisnog medija prati i zagrebačke teme. Knjižnice grada Zagreba kao partner, odnosno Gradska knjižnica kao mjesto održavanja ovog ciklusa, a u kojoj se ujedno od 1955. godine odvija najdugovječnija zagrebačka tribina Književni petak, doprinosi time svojoj ulozi kulturnog i informacijskog središta lokalne zajednice.

Suradnjom nezavisne i institucionalne kulture kroz ovaj ciklus tribina posvećen gradu Zagrebu, nudi se novi sadržaj i nastoji se popuniti praznina javnih razgovora o gradu kao preduvjeta uređenijeg i demokratskijeg Zagreba, onoga koji podržava urbano sjećanje i doprinosi, prije svega, podizanju razine znanja o gradu.

Tribine uz etablirane, ponajviše nezavisne, stručnjake nastoji predstaviti i nova imena. Svaku tribinu prati najmanje dva teksta na portalu H-Alter (problemski tekst te osvrt na tribinu i/ili intervju), čime se dodatno doprinosi vidljivosti tema, odnosno senzibilizaciji javnosti i javnoj raspravi o budućnosti grada.

Ujedno, tekstove o svakoj tribini prati po jedna ilustracija koje će napraviti ilustratorice mlađe generacije: Cicko (Dora Ivković), Petra Divković, Ana Kovačić, Agata Lučić, Hana Tintor Vendi Vernić. Cilj je osnažiti ilustraciju kao (gotovo izumrlu) novinsku formu, doprinijeti većoj vidljivosti tema, ali i potaknuti angažman ilustratorica i ilustratora na temama grada.

Najavne vizuale dizajnirala je Petra Milički.
Suradnica u Gradskoj knjižnici je Ivana Fištrek.

E-mail projekta: gug@kgz.hr.


Program Grad u Gradskoj podržan je od Grada Zagreba putem javnog poziva Kultura i umjetnost u zajednici. 


5. listopada 2023. Kvaternikov trg i njegova zona

Gosti: Zoran Hebar, Marijo Spajić
Urednik i voditelj: Saša Šimpraga
 
Za razliku od prolaznosti i protočnosti ulica, trgovi su mjesta zaustavljanja i trajanja, zapisao je Radovan Ivančević. Zaustaviti se na Kvaternikovom trgu za svakoga od nas znači nešto drugo, no trg je malo kome ugodan. Manje o forenzici, a više o budućnosti i mogućnostima jednog od najvažnijih gradskih trgova, o tome kakav bi Kvatrić i njegova zona (lako) mogli biti, govorit će urbanist Zoran Hebar i krajobrazni arhitekt Marijo Spajić, predsjednik Udruženja krajobraznih arhitekata Hrvatske. (S. Š.) 

Šimpraga, S. Kvatrić kao eksperiment. // H-Alter, 2. 10. 2023.
Marković, I. Kvatrić kao simptom. // H-Alter, 16. 10. 2023.

7. studenog 2023. Tratinska - paralelni centar grada

Gosti: Borislav Doklestić, Janko Večerina 
Urednik i voditelj: Saša Šimpraga

Kako bi zagrebačka Tratinska ulica postala tratinastija, trebalo bi je osloboditi od automobila, osobito onih u mirovanju. Transformacija ove izuzetno važne ulice prema značajnijem pješačkom programu preduvjet je njezinu približavanju ulozi potencijalnog paralelnog centra grada. O novim i budućim pješačkim zonama u Zagrebu, o mogućnostima koje postoje već sada, ali i onima koje su još u perspektivi, te o tome što konkretno Tratinska ulica i zona oko nje može i treba postati govorit će arhitekt i urbanist Borislav Doklestić i Janko Večerina, liječnik koji se bavi utjecajem javnih prostora na zdravlje.  (S. Š.)

Pračić, F. Sretnija ulica. // H-Alter, 2. 11. 2023.
Marković, I. Peripatetička skica o urbanom neplaniranju. // H-Alter, 20. 11. 2023.

7. prosinca 2023. Plavi trg

Gosti: Igor Ekštajn, David Kabalin 
Urednik i voditelj: Saša Šimpraga    

Potencijalno najreprezentativniji zagrebački trg, zamišljen kao spona između Donjeg grada i Trnja, produžetak Zelene potkove i ishodište središnje osi, budući je trg između Glavnog kolodvora i Ulice grada Vukovara koji, međutim, postoji više-manje samo na papiru. Iščekivani trg desetljećima hibernira, tek povremeno oživljavan u brojnim vizijama, planovima i sporadičnim ostvarenjima koja računaju s totalom trga, ali ga zapravo ne nude. Najavljena izgradnja nove Gradske knjižnice u Paromlinu otvara i pitanje toga trga na kojem će se Knjižnica nalaziti. O mogućnostima za Plavi trg govorit će arhitekti Igor Ekštajn (videovezom iz Bostona) i David Kabalin.(S. Š.)

Šimpraga, S. Plavi trg. // H-Alter, 30. 11. 2023.