Novine i časopisi
Dnevni tisak:
 • Jutarnji list
 • Novi list
 • Slobodna Dalmacija
 • Večernji list

Ostali tisak:
 • Bug
 • Doktor u kući
 • Forum
 • Globus
 • Gloria
 • Jezik
 • Kaj
 • Književna smotra
 • Matica iseljenika
 • Nacional 
 • National Geographic Hrvatska
 • Petnaest dana
 • Republika
 • Tema
 • Vijenac
 • Vjesnik bibliotekara