Knjižnica S. S. Kranjčevića

„U pozadini stvari” – audio podcast Galerije Prozori
U formatu audio podcasta program u “U pozadini stvari” donosi vodstva umjetnika i kustosa kroz izložbeni program Galerije Prozori te približava suvremenu umjetnost i njezine teme širokoj publici. Odgovarajući na jasna, ali ključna pitanja, tko? što? za koga? zašto?  programom se otvaraju komunikacijski procesi, demistificira suvremena umjetnost te pokazuje na koji je način isprepletena sa životom.


Mladen Stilinović: "Zato što sam mogao" - o izložbi govori kustosica Branka Stipančić

 
O kustoskoj koncepciji izložbe Mladena Stilinovića “Zato što sam mogao”, odabranim radovima, njihovom značenju u trenutku nastanka, ali i njihovoj aktualnosti danas, kao i o specifičnostima izlaganja u knjižnično-galerijskom (među)prostoru te ideji otvaranja Stilinovićevih radova i uspostavljanju komunikacije s djecom kao publikom, govori kustosica izložbe Branka Stipančić.
 

„Bestijarij elektoentiteta: igra i lucidnost“ kolektiva Radiona.org - o izložbi govori kustosica Deborah Hustić​

 
  
O izložbi „Bestijarij elektoentiteta: igra i lucidnost“ govori kustosica kolektiva Radiona.org Deborah Hustić. Programski jezici, protokoli, različite pojave i entiteti u fokusu su izložbe koja donosi izbor radova nastalih u okviru širokog djelovanja kolektiva. Simbioza društveno humanističkog pristupa s tehnologijom, haker kulturom, maker kulturom, inovacijama u osnovi je njihovog djelovanja, kao i pitanja autorstva i suautorstva kroz zajedničko djelovanje umjetnika, dizajnera, inženjera, elektroničara i DIY entuzijasta.
 


„O curama, za cure, s curama“ o izložbi govori vizualna umjetnica Sanja Bistričić Srića i kustosica Petra Dolanjski Harni  

 
  
 
O „Djevojaštvu“ kao interdisciplinarnom knjižničarsko-umjetničkom projektu koji kroz čitanje i čitateljske grupe te vizualnu umjetnost proučava djevojačku kulturu i svakodnevicu te o izložbi „O curama , za cure, s curama“ koja kroz različite medije i umjetničke formate tematizira djevojačke svjetove govore vizualna umjetnica Sanja Bistričić Srića i kustosica Petra Dolanjski Harni.
 
Vito Trbuljak: Art heuristika

 Polazište instalacije-arhiva su odbačeni predmeti svakodnevne uporabe oblikovani u nove skulpturalne formacije. Izloženi kao fotografska serija u prozorskim izlozima, izranjaju ispred svijetle dekonotirane površine nalikujući kataloškim fotografijama predmeta komercijalne uporabe, makar ništa od toga, u stvari, nisu. Zajedno čine bazu iz koje nastaju autorski tekstovi predstavljeni kao DIY samizdati. Treći dio
rada čine polovni predmeti-objekti kojima je pridružena cijena iskazana nerealnim iznosima, a valuta izražena sustavom simbola. Rad tematizira pomak s promatranja estetizirane forme na odnos promatračkog ja spram promatranog predmeta, iskliznuće iz dominantnih tržišnih i ekonomskih konstrukcija i refleksiju vlastite autorske pozicije. O radu govori umjetnik Vito Trbuljak.