Odjel za odrasle

Odjel za odrasle namijenjen je odraslim članovima knjižnice i djeci starijoj od četrnaest godina. Uz online katalog Knjižnica grada Zagreba, otvoreni pristup knjigama i  AV zbirci, članovi koriste i usluge čitaonice novina i studijsku čitaonicu te dva računalna mjesta s pristupom internetu. Knjižničari/ke informatori/ce Odjela za odrasle pomažu korisnicima pri izboru knjižne građe i u pronalaženju stručne literature za izradu referata, seminarskih ili diplomskih radnji. Od 2017. godine, Knjižnica sudjeluje u projektu Knjižnica grada Zagreba "Postanite e-građani uz pomoć knjižničara"
Polazeći od stajališta da je knjižnica, kao javni prostor dostupan svima, pogodno mjesto za širenje i stvaranje znanja razvijamo nekoliko projekata i serija predavanja, te niz pojedinačnih susreta, tribina i predstavljanja u suradnji s ustanovama, institucijama, nevladinim organizacijama i pojedincima. Time izgrađujemo mrežu suradnika kao osnovu za razvoj projekata kojima želimo aktivirati zajednicu. Kao našu specifičnost izdvajamo supostojanje galerijske i knjižnične djelatnosti, koja se očituje ne samo kroz prostornu interferenciju nego kroz preplitanje njihovih programa.