Knjižnica S. S. Kranjčevića

Odjeli
 
AV odjel
Knjižnica S. S. Kranjčevića otvorila je AV odjel u prosincu 2006. godine s početnim fondom od 608 jedinica audiovizualne i elektroničke građe. Danas AV odjel raspolaže s 3857 jedinica građe i to:
3278 jedinica zvučne građe (CD i DVD audio), 508 jedinica video građe (DVD-video) i 71 jedinica elektroničke građe (CD ROM, DVD ROM).
Od 2008. godine, kada se u knjižnici počinje odvijati projekt „Kulturna i prirodna baština Hrvatske“  izdvaja se posebna zbirka etno i world glazbe u sklopu AV odjela.
 
Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak: 8-20 sati
subota: 8-14 sati
 
 
 

 
 
Naš je cilj djeci do 15 godina starosti pružati što kvalitetnije usluge informiranja i pronalaženja literature za potrebe škole i osobne edukacije, kao i poticati ih da čitanjem bolje upoznaju i razumiju svijet oko sebe.
Uz fond od oko 18000 svezaka knjiga i 16 časopisa za djecu, djeci je na raspolaganju Čitaonica s pristupom Internetu, kreativne radionice i susreti s osobama iz kulturnog, znanstvenog i umjetničkog života koje organiziramo.

Surađujemo s vrtićima te osnovnim i srednjim školama s područja Općine Peščenica i udrugama kojima je glavna zadaća dobrobit djece.
 
 
 
Stalne aktivnosti na Dječjem odjelu:
 
Utorak u 17.30: Pričaonica i likovna radionica za djecu od 3 do 6 godina
Srijeda u 18 sati: Besplatna pomoć u učenju iz engleskog jezika (prijava je obavezna)
Petak u 10 sati: Druženje petkom: roditelji i bebe
Subota u 10 sati: Besplatna pomoć u učenju iz hrvatskog jezika i književnosti (prijava je obavezna) 

 
 

 
 
 

Odjel za odrasle namijenjen je odraslim članovima knjižnice i djeci starijoj od četrnaest godina. Uz online katalog Knjižnica grada Zagreba, otvoreni pristup knjigama i  AV zbirci, članovi koriste i usluge čitaonice novina i studijsku čitaonicu te dva računalna mjesta s pristupom internetu. Knjižničari/ke informatori/ce Odjela za odrasle pomažu korisnicima pri izboru knjižne građe i u pronalaženju stručne literature za izradu referata, seminarskih ili diplomskih radnji. Od 2017. godine, Knjižnica sudjeluje u projektu Knjižnica grada Zagreba "Postanite e-građani uz pomoć knjižničara"
Polazeći od stajališta da je knjižnica, kao javni prostor dostupan svima, pogodno mjesto za širenje i stvaranje znanja razvijamo nekoliko projekata i serija predavanja, te niz pojedinačnih susreta, tribina i predstavljanja u suradnji s ustanovama, institucijama, nevladinim organizacijama i pojedincima. Time izgrađujemo mrežu suradnika kao osnovu za razvoj projekata kojima želimo aktivirati zajednicu. Kao našu specifičnost izdvajamo supostojanje galerijske i knjižnične djelatnosti, koja se očituje ne samo kroz prostornu interferenciju nego kroz preplitanje njihovih programa.U Knjižnici S. S. Kranjčevića otvorena je 9. travnja 2010. Romska zbirka. Zbirka obuhvaća romsku literaturu i knjige o Romima. Početni fond sadrži 143 jedinice knjižne građe, od kojih 97 knjiga za odrasle i 46 knjiga za djecu. Najveći dio zbirke predstavljaju knjige s područja etnografije i etnologije Roma (običaji, tradicija, način života, folklor), te knjige s područja književnosti, većinom romske poezije.
Bez obzira na skroman broj knjiga, vrijednost je ove zbirke velika jer na jednom mjestu nudi pripadnicima romske manjine, kao i svima onima koji se žele s njom pobliže upoznati, većinu dostupne romske literature, kao i knjige o Romima.
Uz knjige, knjižnica nudi i dva romska časopisa: “Romski putevi - Romane droma“ i „Mladi za mlade: časopis za romsku djecu i mladež“.
Odluka o otvaranju Romske zbirke uslijedila je iz nekoliko razloga:
  • od ukupnog broja Roma u Gradu Zagrebu (1946), prema popisu stanovništva iz 2001. godine, na području gradske četvrti Peščenica - Žitnjak, gdje se nalazi i knjižnica, živi najveći broj Roma (751); najveći broj Roma na ovom području koristi romski jezik kao materinji (535) pa smo im i ovom zbirkom željeli omogućiti dostupnu i objedinjenu svu literaturu na romskom jeziku, ali i literaturu o Romima koju smo do danas uspjeli nabaviti;
  • Knjižnica S. S. Kranjčevića već od 1978. godine surađuje s romskom zajednicom: individualno uključivanje romske djece u redovne aktivnosti u knjižnici, organizacija predavanja, promocija, izložbi, igraonica, radionica u suradnji s romskim udrugama i romskim vrtićem, prikupljanje donacija knjiga i sl.;
  • knjižnica već niz godina kontinuirano dobija besplatne primjerke romskih časopisa: "Romengo Čaćipe-Romska istina“, koji izdaje Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije i do nedavno „Mladi za mlade: časopis za romsku djecu i mladež“, koji izdaje Udruga Romi za Rome Hrvatske;
  • Knjižnice grada Zagreba potpisale su 2009. godine Sporazum o suradnji s Udrugom “Romskiputevi-Romane droma“. Zahvaljujući ovom sporazumu Knjižnica S. S. Kranjčevića dopunila je postojeći knjižni fond s 80 novih naslova romske literature;
  • otvaranjem Romske zbirke želimo pridonijeti što boljoj integraciji romske manjine u većinsko stanovništvo, uvažavajući i podržavjući pravo Roma na njegovanje vlastitog jezika i kulture i poticati na bolje međusobno upoznavanje i toleranciju različitosti među narodima.