Priprema, pozor… kazalište!
Narodna knjižnica jedna je od rijetkih kulturnih institucija koja se može oduprijeti komercijalizaciji, a posljedično komodifikaciji kulturnog i javnog dobra. Zbog neelitnog karaktera, nekomercijalnog djelovanja i krajnje demokratičnosti, ona može subvertirati dominantne ekonomsko-političke procese. Naime, kritičko bibliotekarstvo, koje svoju bit definira kroz ekonomski komunitarizam, solidarnost i socijalnu pravednost, zaštitu ljudskih prava stavlja ispred drugih profesionalnih briga, napose onih komercijalnih. Presjek korisničke populacije narodnih knjižnica obuhvaća najšire društvene slojeve koji se, kroz različite knjižnične programe i usluge, posredstvom kredibiliteta višestruko provjerene institucije knjižnice, mogu uključiti u angažirano promišljanje vlastite svakodnevice. 
Navedeno je i polazište projekta „Priprema, pozor… kazalište“, kojim želimo otvoriti prostor za alternativnu edukaciju djece i mladih, odnosno razviti metodu i iznaći formate prezentacije koji mogu posredovati i stvarati nova znanja. Polazeći od mišljenja da je upravo umjetnost, zahvaljujući svojoj otvorenoj metodologiji i afektivnoj snazi, mogući kanal k takvom razvoju,  projekt je osmišljen kao godišnja izvedbeno diskurzivna manifestacija kroz koju se usmjerava publiku, prvenstveno djecu i mlade, na umjetnost kao oblik komunikacije i na njezin potencijal da bude činitelj društvene promjene. 
Slojevita struktura manifestacije uključuje smotru amaterskih kazališnih grupa škola, vrtića, knjižnica i dječjih domova, radionice za djecu i odrasle, izložbu i okrugli stol kao diskurzivnu razradu godišnje teme te profesionalne predstave za djecu i odrasle.
 
Više o projektu možete pročitati u publikaciji.