Odjeli
 
AV odjel
Knjižnica S. S. Kranjčevića otvorila je AV odjel u prosincu 2006. godine s početnim fondom od 608 jedinica audiovizualne i elektroničke građe. Danas AV odjel raspolaže s 3857 jedinica građe i to:
3278 jedinica zvučne građe (CD i DVD audio), 508 jedinica video građe (DVD-video) i 71 jedinica elektroničke građe (CD ROM, DVD ROM).
Od 2008. godine, kada se u knjižnici počinje odvijati projekt „Kulturna i prirodna baština Hrvatske“  izdvaja se posebna zbirka etno i world glazbe u sklopu AV odjela.
 
Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak: 8-20 sati
subota: 8-14 sati
 
 
 

 
 
Naš je cilj djeci do 15 godina starosti pružati što kvalitetnije usluge informiranja i pronalaženja literature za potrebe škole i osobne edukacije kao i poticati ih da čitanjem bolje upoznaju i razumiju svijet oko sebe.
Uz fond od oko 18000 svezaka knjiga i 16 časopisa za djecu, djeci je na raspolaganju Čitaonica s pristupom Internetu, kreativne radionice i susreti s osobama iz kulturnog, znanstvenog i umjetničkog života koje organiziramo.

Surađujemo s vrtićima i osnovnim školama s područja Općine Peščenica i udrugama kojima je glavna zadaća dobrobit djece.

 
Stalne aktivnosti na Dječjem odjelu:
 
Srijeda u 18 sati: Glazbena igraonica
Petak u 18 sati: Misaone i društvene igre.

Likovne igranice odvijaju se povremeno i posebno su najavljene u prostoru knjižnice.


Besplatna pomoć u učenju:
Utorak, 18 -19 i 19 -20: engleski jezik
Četvrtak, 17,30 - 18,15 i 18,15 - 19: matematika
Za besplatnu pomoć u učenju potrebno se je najaviti osobno u knjižnici ili na telefon 012318-596.

 

 
Svakog prvog četvrtka u mjesecu u 18 sati lutkarske predstave.
 

 
 
 

Odjel za odrasle namijenjen je odraslim članovima knjižnice i djeci starijoj od četrnaest godina. Uz online katalog  Knjižnica grada Zagreba, otvoreni pristup knjigama i  AV zbirci, članovi koriste i usluge čitaonice novina i studijsku čitaonicu, tri računalna mjesta s pristupom internetu  te  odvojeno računalno mjesto za pristup najopsežnijoj online zbirci snimaka klasične glazbe Naxos music library.
Polazeći od stajališta da je knjižnica, kao javni prostor dostupan svima, pogodno mjesto za širenje i stvaranje znanja razvijamo nekoliko projekata i serija predavanja kao što su „Kulturna i prirodna baština Hrvatske“ projekt 65+, tribina „Biram zdrav život" i „Razgovori u Prozorima“ kao dio programa Galerije Prozori te niz pojedinačnih susreta, tribina i predstavljanja. Suradnjom s ustanovama, institucijama, nevladinim organizacijama i pojedincima izgrađujemo mrežu suradnika kao osnovu za razvoj projekata kojima želimo aktivirati zajednicu.    
U Knjižnici S. S. Kranjčevića otvorena je 9. travnja 2010. Romska zbirka. Zbirka obuhvaća romsku literaturu i knjige o Romima. Početni fond sadrži 143 jedinice knjižne građe, od kojih 97 knjiga za odrasle i 46 knjiga za djecu. Najveći dio zbirke predstavljaju knjige s područja etnografije i etnologije Roma (običaji, tradicija, način života, folklor), te knjige s područja književnosti, većinom romske poezije.
Bez obzira na skroman broj knjiga, vrijednost je ove zbirke velika jer na jednom mjestu nudi pripadnicima romske manjine, kao i svima onima koji se žele s njom pobliže upoznati, većinu dostupne romske literature, kao i knjige o Romima.
Uz knjige, knjižnica nudi i dva romska časopisa: “Romski putevi - Romane droma“ i „Mladi za mlade: časopis za romsku djecu i mladež“.
Odluka o otvaranju Romske zbirke uslijedila je iz nekoliko razloga:
  • od ukupnog broja Roma u Gradu Zagrebu (1946), prema popisu stanovništva iz 2001. godine, na području gradske četvrti Peščenica - Žitnjak, gdje se nalazi i knjižnica, živi najveći broj Roma (751); najveći broj Roma na ovom području koristi romski jezik kao materinji (535) pa smo im i ovom zbirkom željeli omogućiti dostupnu i objedinjenu svu literaturu na romskom jeziku, ali i literaturu o Romima koju smo do danas uspjeli nabaviti;
  • Knjižnica S. S. Kranjčevića već od 1978. godine surađuje s romskom zajednicom: individualno uključivanje romske djece u redovne aktivnosti u knjižnici, organizacija predavanja, promocija, izložbi, igraonica, radionica u suradnji s romskim udrugama i romskim vrtićem, prikupljanje donacija knjiga i sl.;
  • knjižnica već niz godina kontinuirano dobija besplatne primjerke romskih časopisa: "Romengo Čaćipe-Romska istina“, koji izdaje Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije i do nedavno „Mladi za mlade: časopis za romsku djecu i mladež“, koji izdaje Udruga Romi za Rome Hrvatske;
  • Knjižnice grada Zagreba potpisale su 2009. godine Sporazum o suradnji s Udrugom “Romskiputevi-Romane droma“. Zahvaljujući ovom sporazumu Knjižnica S. S. Kranjčevića dopunila je postojeći knjižni fond s 80 novih naslova romske literature;
  • otvaranjem Romske zbirke želimo pridonijeti što boljoj integraciji romske manjine u većinsko stanovništvo, uvažavajući i podržavjući pravo Roma na njegovanje vlastitog jezika i kulture i poticati na bolje međusobno upoznavanje i toleranciju različitosti među narodima.