Kronologija Glazbenog odjela

PRVO RAZDOBLJE - na Rooseveltovom trgu (1963.-1994.)


Podstanarstvo u Čitaonici


13. siječnja 1963. godine Glazbeni odjel Gradske knjižnice, tada pod imenom Diskoteka, otvoren je za korisnike knjižnice i započeo s posudbom gramofonskih ploča i tiskanih muzikalija. Početni fond Diskoteke, tada smješten u podstanarstvu velike ovalne čitaonice Novinarskog doma, čijim se prostorima tada koristila Gradska knjižnica, sastojao se od 460 gramofonskih ploča i 71 sveska tiskanih muzikalija.

Fond s kojim je Diskoteka započela rad počeo se nabavljati i obrađivati dvije godine ranije. Dio sredstva za nabavu knjiga odvojen je 1961. godine za kupnju ploča, koje su činile najstariji i temeljni fond odjela po kojem je i dobio prvotno ime. Usporedno s tim, tiskane muzikalije do tada inventarizirane u knjižnom fondu počele su se izlučivati i uvrštavati u zaseban inventar tiskanih muzikalija.

Idejni začetnik i utemeljiteljica fondova budućeg glazbenog odjela bila je tadašnja voditeljica periodike u čitaonici Višnja Benković.
Na sastanku Savjeta 6. prosinca 1962. određeno je da Diskoteka započne s radom za korisnike početkom slijedeće godine.

Utemeljiteljica i prva djelatnica zadužena za brigu o tom dijelu fonda bila je Lela Canić, koja je imala sva zaduženja: nabavu, obradu građe (katalogizacija, klasifikacija), rad s korisnicima i brigu o prostornom uređenju. U slijedećih 14 godina postavila je temelje poslovanja odjela te započela tradiciju u stručnoj obradi zvučne i notne građe.


Vlastiti prostor

Godine 1969. Diskoteka dobiva vlastiti prostor! Prostor od 17 nastao zagrađivanjem dijela posudbenog odjela knjiga postat će dom Glazbenog odjela slijedećih dvadeset i pet godina.

Ovaj prostor već će sedamdesetih godina postati pretijesan, zahvaljujući bogatom priljevu građe, no usprkos toga neće se moći proširiti sve do preseljenja Gradske knjižnice na sadašnju adresu.

1977. odlaskom Lele Canić u mirovinu nova voditeljica odjela postaje Snježana Miklaušić-Ćeran.

U ovom razdoblu se posvećuje pažnja i ostalim aktivnostima vezanim uz glazbu u knjižnici i izvan nje - organiziranjem glazbenih slušaonica, predavanja i koncerata. Osniva se klub diskoteke.

1986. nova voditeljica odjela postaje Vedrana Juričić

1989. Započinje nabava kompaktnih diskova i audio kaseta.

1990. Započinje nabava videokaseta. Diskoteka mijenja naziv u Glazbeni odjel

1992. nova voditeljica odjela postaje Sanja Vukasović-Rogač

U veljači 1994. godine knjižnica se zatvara zbog priprema za preseljenje u novi prostor.


DRUGO RAZDOBLJE - na Starčevićevom trgu (1995.- )

U petak 13.listopada 1995. godine Gradska knjižnica ponovo otvara svoja vrata na sadašnjoj lokaciji. Tadašnji gradonačelnik Branko Mikša požurio je otvorenje knjižnice. Glazbeni odjel dočekao je dugo željeno proširenje na 150-tak kvadrata sadašnjeg prostora.

Glazbeni je odjel preseljenjem dobio uvjete za poboljšanje usluga za korisnike - otvoren je cijelo radno vrijeme knjižnice, dobiva veći slobodni pristup, slušaonicu za sve vrste građe, stol za tihi rad te sintetizator za korištenje sa slušalicama. Također su bolji uvjeti i za interni rad djelatnika - dobiva posebnu prostoriju za obradu, nabavu i ostale interne poslove.

Duže radno vrijeme uvjetovalo je zapošljavanjem većeg broja djelatnika.

Modernizacija poslovanja započela je računalnim zaduživanjem građe. Nekoliko godina kasnije, zahvaljujući razvojem programskog paketa ZAKI u kojem su učestvovali i djelatnici glazbenog odjela, ručnu obradu građe počela je postepeno zamijenjivati računalna obrada.

Novi medijski video format DVD započeo se nabavljati 2004. godine te će za nekoliko godina istisnuti stari format videokasete. Isto tako će i CD format zvučnog zapisa u ovom razdoblju smanjiti posudbu gramofonskih ploča i zvučnih kaseta.

Glazbene knjige su premještene iz posudbenog odjela na police u Glazbenom odjelu, te je na taj način ostvareno da se sva građa glazbene tematike okupi na jednom mjestu.

Uvodi se i modernija, elektronska zaštita građe.

2017. gramofonske ploče se ponovno počinju nabavljati

2022. dobivamo donaciju jazz gramofonskih ploča i CD-a Ladislava Mateića i uvodimo ih u naše fondove. Promocija koja je označila otvorenje te zbirke za posudbu održala se 31. ožujka 2023. u sklopu pretprograma Muzičkog biennala Zagreb.

2023. novi voditelj odjela postaje Igor Mladinić


Koncertna djelatnost

Uz tradiciju osnovne djelatnosti, odjel je nastavio organizirati i popratne događaje za korisnike knjižnice: izložbe, koncerte, predavanja, promocije, slušaonice, video projekcije i radionice, koji se najčešće održavaju u prostoru Čitaonice na 1. katu. Neka su događanja postala tradicionalna, pa se tako uz stalne koncerte vezane uz značajne dane u godini - Uskrs, Dan grada Zagreba, Dan hrvatskih knjižnica, Dan Knjižnica grada Zagreba, Božić, već šestu sezonu organiziraju i koncerti-radionice Upoznajmo glazbene instrumente za slijepu i slabovidnu djecu u sklopu projekta Knjižnice širom otvorenih vrata.