Osnovni podaci

Podaci za 2023. godinu:

Fond: 53.171 jedinice zvučne, vizualne i notne građe, 4.240 sv. knjiga
Fond periodike: 216 časopisa
Članovi: 781 člana, 3.401 posjeta
Posudba: sveukupno 20.529 jedinice građe