Osnovni podaci

Fond: 48.856 jedinice zvučne, vizualne i notne građe, 1.900 sv. knjiga
Fond periodike: 13 naslova časopisa
Članovi: 684 člana
Posudba: 15.748 jedinice građe
Podaci: izvještaj 2021.