Stručno usavršavanje
Stručno usavršavanje, kao jedna od temeljnih zadaća Matične i razvojne službe, ostvaruje se organiziranjem seminara, pružanjem pojedinačne pomoći u stalnom usavršavanju djelatnika u narodnim knjižnicama, kao i u brojnim konzultacijama, predavanjima i sl. u kojima stručne suradnice sudjeluju na raznim razinama što se organiziraju u Knjižnicama grada Zagreba, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i u Hrvatskom knjižničarskom društvu.

CENTAR ZA STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

Slijedeći suvremene trendove u stalnom stručnom obrazovanju, Matična i razvojna služba sudjelovala je u izradi projekta Training centre for continuing education of librarians in Croatia (January 2002 - January 2003). U projektu je definirana sadržajna, tehnička i organizacijska struktura Centra. Informacijski program Otvorenog društva iz Budimpešte prihvatio je u rujnu 2001. sufinancirati Projekt, pa je u cilju implementacije tog zajedničkog projekta osnovan Centar za stalno stručno usavršavanje.  

Sporazumom sklopljenim u prosincu 2001. godine osnivači Centra su Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba i Hrvatsko knjižničarsko društvo. Centar je počeo s radom u veljači 2002. godine. Prva je programska knjižnica objavljena za 2002. godinu, kada su i počela predavanja i prve radionice koje se, u godišnje prihvaćenim programima, kontinuirano održavaju do danas.
            Cjelokupan izvještaj o radu Matične i razvojne službe Knjižnica grada Zagreba u aktivnostima Centra, dio je izvještaja Centra za stalno stručno usavršavanje koji se godišnje dostavlja Programskom odboru CSSU-a i osnivačima.
             Detaljnije o radu Centra, programu i rasporedu predavanja može se pročitati na mrežnim stranicama Centra.
             Za predavanja koja se održavaju u njezinim prostorima Knjižnice grada Zagreba imaju dva dobro opremljena prostora: multimedijalnu dvoranu Odjela za djecu i mladež Gradske knjižnice i Čitaonicu Knjižnice Augusta Cesarca u Šubićevoj 20.


Jednogodišnji projekt Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica grada Zagreba i Hrvatskog knjižničarskog društva koji je odobren 2008. godine na natječaju "Reforma visokog školstva temeljem ishoda učenja" Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.