Opremanje i izgradnja knjižnica
Matična i razvojna služba obavlja stalni nadzor nad knjižničnim prostorima u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, kako bi se stvorili što kvalitetniji uvjeti za suvremenu knjižničnu djelatnost u skladu sa standardima u narodnim knjižnicama. Planiranje, izgradnja i opremanja narodnih knjižnica odvijaju se prema godišnjim programima rada, na osnovi liste prioriteta i dodijeljenim financijskim sredstvima.