Djelatnost
U skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/19) i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/21) te na osnovi odluke ministra kulture i medija Knjižnice grada Zagreba obavljaju temeljne i razvojne poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji.

Za obavljanje tih zadaća Knjižnice grada Zagreba imaju zasebnu ustrojbenu jedinicu, Matičnu i razvojnu službu Knjižnica grada Zagreba koja, pod nadležnošću ravnateljice KGZ-a, obavlja poslove matičnosti u sklopu svog programa rada i / ili koordinira poslove ostalih ustrojbenih jedinica mreže na obavljanju matične djelatnosti za pojedine poslove u knjižnicama.

O svojem djelovanju Matična i razvojna služba izvještava polugodišnjim i godišnjim izvještajima osnivača Knjižnica grada Zagreba, Grad Zagreb, u sklopu cjelokupnog izvještaja Knjižnica grada Zagreba, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu i Ministarstvo kulture i medija redovitim godišnjim izvještajima. Analizu stanja u narodnim i školskim knjižnicama Zagrebačke županije, Matična i razvojna služba redovito dostavlja i Zagrebačkoj županiji koja sudjeluje u sufinanciranju Bibliobusne službe te Gradske knjižnice Ante Kovačića u Zaprešiću, kao i narodnih i školskih knjižnica u Zagrebačkoj županiji za koju je matična.
 
MATIČNA DJELATNOST KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA OBUHVAĆA:
 • praćenje, nadzor, savjetovanje i pomoć u stručnom radu i poslovanju školskih i narodnih knjižnica Grada Zagreba i Zagrebačke županije,
 • planiranje, programiranje i koordiniranje razvoja mreže knjižnica,
 • suradnju u projektiranju izgradnje i opremanja knjižnica u Zagrebu (i Hrvatskoj),
 • prikupljanje statističkih podataka o radu narodnih knjižnica,
 • izradu i analizu skupnih izvještaja narodnih i školskih knjižnica (redovni godišnji izvještaji Knjižnica grada Zagreba , analize rada narodnih  i školskih knjižnica Zagrebačke županije),
 • uvođenje i primjenu međunarodnih normi za poslovanje narodnih knjižnica,
 • uspostavljanje međunarodne suradnje sudjelovanjem u radu Sekcije knjižnica metropola pri IFLA-i (MLS),
 • planiranje informatizacije poslovanja te razvoj i uvođenje novih knjižničnih usluga,
 • planiranje cjeloživotnog učenja stručnog  osoblja narodnih i školskih knjižnica,
  • stručno usavršavanje i stalno obrazovanje knjižničara narodnih i školskih knjižnica
  • organiziranje i provođenje tematskih seminara, predavanja i radionica,
  • planiranje pohađanja tečajeva i radionica Centra za stalno stručno usavršavanje - CSSU-a
 • održavanje i razvoj zbirke bibliotekarske literature i dokumenata - Zbirka BDI,
 • planiranje nakladničke djelatnosti tiskanih i elektroničkih izdanja Knjižnica grada Zagreba i raspačavanje,
 • sudjelovanje u planiranju digitalizacije građe vrijednih zbirki Knjižnica grada Zagreba.
MEĐUNARODNA SURADNJA

Zahvaljujući svestranom angažmanu stručnjaka Gradske knjižnice i Matične i razvojne službe, davnih je godina začeta suradnja sa stručnjacima iz područja knjižničarstva drugih svjetskih metropola i to preko Međunarodnog udruženja knjižnica velikih gradova (INTAMEL - International Association of Metropolitan City Libraries), koji broje preko 400 000 stanovnika. Udruženje kasnije dobiva naziv koji imai danas, Sekcija knjižnica velikih gradova (MLS). Knjižnice grada Zagreba bile su i jedna od utemeljiteljica navedene Sekcije koja djeluje još od 1967. godine, a od 2002. godine do sada zadržala se tradicija članstva Knjižnica grada Zagreba i (kada je god to moguće) djelatnik Matične i razvojne službe sudjeluje na godišnjim sastancima i konferencijama Sekcije.
Posebno je zapamćena 2010. godina kada su Knjižnice grada Zagreba pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, bile domaćin godišnjeg sastanka i konferencije METLIB 2010 s temom Metropolitan Libraries : Enduring Values and Excellence
 

POVIJESNI RAZVOJ MATIČNE I RAZVOJNE SLUŽBE KGZ-A