Suradnici
mr. sc. Ivančica Đukec Kero
knjižničarska savjetnica, voditeljica Matične i razvojne službe
tel. 01 4694 356


Maja Bodiš
viša knjižničarka
stručna suradnica za knjižnično poslovanje
tel. 01 4694 361

Suzana Hrabar
pomoćna knjižničarka
suradnica
tel. 01 4694 357 /  01 4694 353

Kristina Krpan
viša knjižničarka
voditeljica Zbirke BDI 
tel. 01 4694 342

Janja Maras
viša knjižničarka
stručna suradnica za marketing, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju
tel. 01 4694 353 

Marija Pipp
dipl. knjižničarka
koordinatorica nakladništva i webmaster
tel. 01 4694 357 / 01 4694 353

mr. sc. Alka Stropnik
knjižničarska savjetnica
stručna suradnica za školske knjižnice
tel. 01 4694 352