Školske knjižnice

U Gradu Zagrebu i u  Zagrebačkoj županiji djeluje oko 300 osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova koji u svojem sastavu imaju knjižnice.

U skladu s Pravilnikom o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN81/21) zadaća je Matične i razvojne službe KGZ-a pratiti rad na unapređivanju poslovanja tih knjižnica  pružanjem neposredne stručne pomoći u obliku stalnih i povremenih konzultacija, pružanjem savjeta i dostavljanjem informacija te  provođenjem raznih oblika stalnoga stručnog usavršavanja.
Zbog toga su poslovi na unapređenju rada knjižnica zahtjevni i podrazumijevaju kako individualni rad s knjižničarima prilikom obilaska škola, tako i grupni rad, organiziranje seminara, savjetovanja, stručnih sastanaka, ovisno o problemima i tematici.

Osnovni poslovi Matične i razvojne službe KGZ-a za školske knjižnice su sljedeći:

1. Poslovi na unapređenju rada školskih knjižnica
2. Stručna izobrazba školskih knjižničara
3. Praćenje i analiza rada knjižnica
4. Poticanje suradnje među školskim knjižnicama 

Na karti knjižnica u Hrvatskoj potražite i knjižnice s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije: http://maticna.nsk.hr/adresar-knjiznica/karta/