Izdavaštvo
Izdavačka se djelatnost posebno priprema u suradnji sa stručnjacima u KGZ-u te s uredima za ISBN, ISMN, ISSN i CIP. 

Matična i razvojna služba priprema i organizira tiskanje:
1. publikacije Godišnji izvještaj Knjižnica grada Zagreba i
2. ostalih publikacija KGZ-a.

Također radi na objavi elektroničkih izdanja digitalizirane građe (Digitalne zbirke) te surađuje s drugim knjižnicama, arhivima i muzejima u cilju izgradnje Hrvatske digitalne knjižnice.

Dostupna izdanja Knjižnica grada Zagreba mogu se naručiti narudžbenicom. Ispunjenu narudžbenicu pošaljite putem elektroničke pošte ili nas kontaktirajte na broj telefona 01/4694 357.