Knjižnica S. S. Kranjčevića

65 plus
Knjižnica S. S. Kranjčevića uključila se u program 65 plus koji provode Knjižnice grada Zagreba s ciljem aktivnog uključivanja pripadnika treće životne dobi u kulturna i društvena zbivanja. U sklopu programa, osobe starije životne dobi prisustvuju raznovrsnim predavanjima i susretima, sudjeluju u radu kreativnih radionica, ali i same vode i stvaraju niz događanja – radionica, predavanja, izložaba.

Uspješna suradnja ostvarena je i s Domom za starije i nemoćne osobe "Park" (Ivanićgradska 52) tijekom koje se korisnicima Doma pomaže pri sređivanju knjižnog fonda..Vrlo su dobro primljene i besplatne radionice informacijske pismenosti za treću životnu dob organizirane u Knjižnici, za koje kontinuirano postoji velik interes.