Središnja knjižnica Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske

Zbirka Središnje knjižnice Rusina i Ukrajinaca
voditeljica: Katarina Todorcev Hlača,
dipl. knjižničarka
tel. 4694-338

     Središnja knjižnica Rusina i Ukrajinaca otvorena je u Zagrebu 9. prosinca 1995 . godine u okviru projekta Vlade Republike Hrvatske. Centralni dio fonda knjižnice smješten je u Gradskoj knjižnici u Zagrebu, a dijelovi građe iz fonda mogu se posuđivati u narodnim knjižnicama u Vinkovcima, Lipovljanima, Slavonskom Brodu, Vukovaru i Petrovcima. Zbirka sadrži knjige, časopise, novine, te AV građu, kao i referentnu zbirku u kojoj su enciklopedije, rječnici, leksikoni, rijetka izdanja na rusinskom, ruskom i ukrajinskom jeziku. Posebno je vrijedna zbirka fotoalbuma kojima su predstavljeni gradovi, krajevi i kulturna baština Ukrajine.

Središnja knjižnica Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske je i kulturni centar i organizira izložbe, književne i glazbene večeri na kojima se okupljaju predstavnici rusinske i ukrajinske manjine kao i svi ostali građani. Knjižnica surađuje s brojnim institucijama i udrugama kao i s Katedrom za ukrajinski jezik i književnost Odsjeka za slavenski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Građa Središnje knjižnice Rusina i Ukrajinaca smještena je u Informativno-posudbenom i Glazbenom odjelu Gradske knjižnice, a posuđuje se pod istim uvjetima kao i sva ostala građa. KGZ-a.