Gradska knjižnica - Zbirka Zagrabiensia

Tematska pretraživanja
U zbirci Zagrabiensia može se naručiti tematsko pretraživanje literature potrebne za izradu maturalnog, seminarskog ili diplomskog rada ili eseja, za istraživanje u svrhu pisanja stručnog ili znanstvenog članka, doktorske disertacije, kao i za bilo koje drugo istraživanje kojemu je tema vezana uz grad Zagreb ili osobu značajnu za Zagreb.
Tematsko pretraživanje literature može se naručiti osobno dolaskom u zbirku ili putem e-maila popunjavanjem elektroničkog obrasca priloženoga na mrežnoj stranici  zbirke. Popunjeni obrazac molimo poslati na e-mail adresu voditeljice zbirke.