Gradska knjižnica - Zbirka Zagrabiensia

Nikola Batušić

18. veljače 1938. – 22. siječnja 2010.


       

Hrvatski teatrolog i povjesničar književnosti, kazališta  i kulture, Nikola Batušić, rodio se u Zagrebu 18. veljače 1938. godine. U rodnom gradu ali i u Münsteru i Parizu studirao je francuski, njemački i komparativnu književnost. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je romanistiku 1961., a doktorirao 1965. godine tezom Uloga njemačkoga kazališta u Zagrebu u hrvatskom kulturnom životu 1840–1860.
Osim autorskih knjiga, objavio je, uredio i priredio za tisak preko dvadeset knjiga.
Od 1963. predavao je povijest drame i kazališta na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Bavio se kazališnom kritikom (Republika, 1965–80) te znanstvenim radom na hrvatskoj dramskoj i kazališnoj baštini, od srednjega vijeka do danas, osobito XIX. stoljećem, o kojem je uredio i objavio više knjiga (Pučki igrokazi XIX. stoljeća, 1973; Hrvatska drama od Demetra do Šenoe, 1976; Hrvatska drama 19. stoljeća, 1986). Uz povijesne preglede (Hrvatska kazališna kritika, 1971; Povijest hrvatskoga kazališta, 1978), dramaturške analize (Drama i pozornica, 1975) i teorijsko-metodološke rasprave (Uvod u teatrologiju, 1991), objavio je i radove iz povijesti inscenatorskih načela u hrvatskoj kazališnoj umjetnosti (Narav od fortune, 1991), te reprezentativnu monografsku studiju Gavella: književnost i kazalište (1983). Uredio monografiju Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu (1985., 1992). Hrvatsku dramsku i kazališnu prošlost i suvremenost nastavio je istraživati i u knjigama Trajnost tradicije u hrvatskoj drami i kazalištu (1995), Studije o hrvatskoj drami (1999), Starija kajkavska drama (2002) i Riječ mati čina: Krležin kazališni krug (2007). Iz rukopisa je za tisak priredio anonimnu komediju Mislibolesnik iliti Hipokondrijakuš (2001). Objavio je i monografiju o hrvatskoj moderni Književni protusvjetovi (2001., sa Z. Kravarom i V. Žmegačem) te knjigu memoarske proze Na rubu potkove (2006).
Bio je redoviti član HAZU od 1994. Dobitnik je Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo 2004.
Umro je u Zagrebu, 22 siječnja 2010.


  

   
Naslovna stranica doktorske disertacije Nikole Batušića s
posvetom Srećku Lipovčanu - primjerak pohranjen u zbirci Zagrabiensia