Gradska knjižnica - Zbirka Zagrabiensia

Viktor Žmegač - devedeseti rođendan

Hrvatski germanist i povjesničar književnosti, teoretičar i muzikolog, professor emeritus na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, rodio se u Slatini 21. ožujka 1929.godine. Studirao je germanistiku, kroatistiku i muzikologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i na Sveučilištu u Göttingenu. Doktorat znanosti stekao je godine 1959, a od 1971. pa sve do umirovljenja 1999. redoviti je profesor njemačke književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Povremeno gostuje na stranim sveučilištima. Od 2002. professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.
Redoviti je član HAZU, inozemni član Saske akademije u Leipzigu i član znanstvenoga društva Academia Europaea u Londonu. Od 1985. glavni je urednik časopisa »Umjetnost riječi«. Član je savjeta inozemnih časopisa »Germanistik« i »Text und Kontext«. Dobitnik je brojnih hrvatskih i inozemnih nagrada: Nagrade Grada Zagreba 1977. i 1998., Nazorove nagrade 1987., Nagrade Krležina fonda 1990. i 2007., zatim Gundolfove nagrade za germanistiku Akademije za jezik i književnost Savezne Republike Njemačke 1987., Herderove nagrade zaklade FSV i Sveučilišta u Beču 1993., znanstvene nagrade zaklade Alexander von Humboldt 1993., nagrade »Europski krug« Hrvatskog vijeća europskog pokreta 1996., Državne nagrade za životno djelo 2000., Strossmayerove nagrade (zajedno s Nikolom Batušićem i Zoranom Kravarom) 2002., Nazorove nagrade za životno djelo 2004., Inine nagrade za promicanje hrvatske kulture u svijetu 2005., nagrade Matice hrvatske za znanost »Oton Kučera« za 2006., nagrade HAZU »Josip Juraj Strossmayer« 2006. (za 2005), nagrade Pulskoga sajma knjiga »Kiklop« 2007., 2009., 2010., 2011. i 2015., nagrade Bavarske akademije umjetnosti 2009., nagrade »Josip Andreis« za muzikologiju Hrvatskoga društva skladatelja, nagrade »Višnja Machiedo« Hrvatskoga P.E.N. centra 2014. Odlikovan je Velikim križem za zasluge Savezne Republike Njemačke 1998.
Objavio je brojne knjige u Hrvatskoj i inozemstvu, među kojima ističemo sljedeće: Težišta modernizma, SNL, Zagreb 1986., Krležini evropski obzori, Znanje, Zagreb 1986., drugo prošireno izdanje 2001., Povijesna poetika romana, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1987., 1991. i treće, prošireno izdanje Matica hrvatska, Zagreb 2004., Književnost i filozofija povijesti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1994., Duh impresionizma i secesije, Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta, Zagreb 1993., drugo, prošireno izdanje 1997., Bečka moderna, Matica hrvatska, Zagreb 1998., Hrvatska novela (zajedno s Ivom Frangešom), Školska knjiga, Zagreb 1998., Književni protusvjetovi (zajedno s Nikolom Batušićem i Zoranom Kravarom), Matica hrvatska, Zagreb 2001., Književnost i glazba, Matica hrvatska, Zagreb 2003., Od Bacha do Bahausa, Matica hrvatska, Zagreb 2006., Majstori europske glazbe, Matica hrvatska, Zagreb 2009., SMS-eseji, Profil, Zagreb 2010., Prošlost i budućnost 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb 2010., Filozof igra nogomet. Zapisi 2010-2011, Profil, Zagreb 2011., Bečka moderna (2., prošireno izd.), Matica hrvatska, Zagreb 2012., Europa puta deset, Profil, zagreb 2014., Strast i konstruktivizam duha, Matica hrvatska, Zagreb 2014., Četiri grada, Matica hrvatska, Zagreb 2017.