Online baze

Referentna služba podržava ciljeve i svrhu Knjižnice i nastoji zadovoljiti potrebe posjetitelja koji dođu u Knjižnicu, telefonski kontaktiraju ili joj pristupe putem mrežnih stranica. U tu svrhu Knjižnica na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis bibliografskih jedinica daljinski dostupne digitalne građe otvorenoga pristupa. Knjižnica pruža pristup Ius-Info bazi podataka iz prostora Knjižnice.

Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva
Opis: Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva (ARA) na jednom web-sjedištu agregira metapodatke hrvatskih repozitorija s implementiranom podrškom za OAI-PMH.
Pristup: http://ara.srce.hr/
Pravo pristupa: Slobodan pristup.

Croatiae auctores Latini (CroALa)
Opis: Croatiae auctores Latini (CroALa) digitalna je zbirka tekstova hrvatskih latinista, te latinskih tekstova autora povezanih s Hrvatskom. Zbirka obuhvaća djela od srednjeg vijeka do najnovijeg doba. Cilj je zbirke omogućiti digitalno istraživanje korpusa hrvatske novolatinske književnosti.
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova.
Pristup: http://www.ffzg.unizg.hr/klafil/croala/
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

Digitalni akademski repozitorij (DAR)
Opis: Digitalni akademski repozitorij (DAR) donosi izbor digitaliziranih starih doktorskih disertacija (1880.-1952.) i bibliografske zapise disertacija Sveučilišta u Zagrebu te dostupne biografske podatke autora. Repozitorij je otvoren i za prihvat suvremenih doktorskih disertacija i znanstvenih magistarskih radova.
Vrsta baze: Zbirka doktorskih disertacija.
Pristup: http://dar.nsk.hr/
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske 
Opis: Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima (ili bar bibliografskim podacima i sažecima svojih radova).
Izdavač: Srce i Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo.
Vrsta baze: Zbirka e-časopisa.
Pristup: http://hrcak.srce.hr/
Pravo pristupa: Slobodan pristup.

Hrvatska kulturna baština
Opis: Projekt "Hrvatska kulturna baština" nacionalni je projekt digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe. Njime se želi potaknuti stvaranje novog digitalnog sadržaja, poboljšati njegovu dostupnost i vidljivost te promicati sustavan i ujednačen pristup digitalizaciji građe u kulturnim ustanovama.
Pristup: http://www.kultura.hr/
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

Hrvatska znanstvena bibliografija - CROSBI
Opis: CROSBI je rezultat zajedničke inicijative MZOŠ-a i Instituta Ruđer Bošković. Sadrži ažurne bibliografske podatke o radovima koje objavljuju hrvatski znanstvenici (naročito one nastale u okviru projekata financiranih od MZOŠ-a).
Vrsta baze: Baza podataka o znanstvenim radovima.
Pristup: http://bib.irb.hr/
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

Hrvatski arhiv weba
Opis: Hrvatski arhiv weba zbirka je odabranih sadržaja preuzetih s interneta i pohranjenih na računalnom poslužitelju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Njegova je svrha preuzimanje i trajno čuvanje publikacija s interneta kao dijela hrvatske kulturne baštine.
Izdavač: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
Pristup: http://haw.nsk.hr/
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

IUS-INFO
Opis: Portal IUS-INFO predstavlja informacijski sustav koji sadrži ažuriranu bazu podataka iz područja poreza, financija i prava.
Izdavač: Ius software.
Pristup: http://www.ius-info.hr/
Pravo pristupa: Pristup je moguć isključivo iz Knjižnice.

Archimedes Project, The
Opis:The Archimedes Project nudi interaktivno okruženje za proučavanje povijesti mehanike. Zamišljen je kao pilot projekt otvorene digitalne knjižnice za teme s područja povijesti znanosti koji će omogućiti nov model za integraciju istraživanja i širenje znanja.
Vrsta baze: Baza podataka o znanstvenim radovima. Baza cjelovitih tekstova.
Pristup: http://archimedes2.mpiwg-berlin.mpg.de/archimedes_templates/project.htm
Pravo pristupa: Slobodan pristup.

Australasian Digital Theses Program
Opis: Multidisciplinarna zbirka doktorskih radnji australskih sveučilišta u cjelovitom tekstu. Nisu sve radnje dostupne u cjelovitom tekstu.
Vrsta baze: Zbirka doktorskih disertacija.
Pristup: http://adt.caul.edu.au/
Pravo pristupa: Slobodan pristup.

BIAB - British and Irish Archaeological Bibliography
Opis: BIAB je bibliografska baza podataka koja sadrži informacije o arheološkim časopisima i knjigama iz Velike Britanije i Irske. Sadrži zapise o publikacijama objavljenim od 1940. nadalje, uz neke informacije o tekstovima iz 17. st. i dalje.
Izdavač: Council for British Archaeology
Vrsta baze: Baza podataka o znanstvenim radovima.
Pristup: http://www.biab.ac.uk/
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

The Campbell Collaboration Library of Systematic Reviews
Opis: The Campbell Collaboration je neprofitna udruga koja izrađuje sustavne pregledne radove s područja  obrazovanja, kriminologije i pravosuđa, socijalne skrbi i socijalne politike te međunarodnog razvoja.
Izdavač: Campbell Collaboration
Pristup: http://www.campbellcollaboration.org/lib/
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

CiteseerX
Opis: Digitalna knjižnica i pretraživač znanstvene literature u području računalne i informacijskih znanosti.
Izdavač: Penn State College of Information Sciences and Technology, 1997.
Vrsta baze: Baza podataka o znanstvenim radovima. Baza cjelovitih tekstova. Citatna baza.
Pristup: http://citeseerx.ist.psu.edu/
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

Classics in the History of Psychology
Opis: Pokušaj da se na Webu učine dostupnima povijesno važni tekstovi iz akademske literature u području psihologije i srodnih disciplina. Trenutno sadrži preko 25 knjiga i oko 200 članaka i poglavlja online. Sadrži i poveznice na preko 200 relevantnih djela na drugim web stranicama.
Izdavač: Christopher D. Green
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova.
Pristup: http://psychclassics.yorku.ca/
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

The Cochrane Library
Opis: The Cochrane Collaboration je neprofitna udruga koja izrađuje sustavne pregledne radove s područja biomedicine, dentalne medicine i zdravstva.
Izdavač: The Cochrane Collaboration
Pristup: http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
Pravo pristupa: Slobodan pristup do razine sažetka.

DART - Europe E-theses Portal
Opis: Portal više europskih zbirski doktorskih disertacija. Preko portala je moguće pristupiti 150 000 disertacija u cjelovitom tekstu iz 17 europskih zemalja.
Vrsta baze: Zbirka doktorskih disertacija.
Pristup: http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

DOAJ - Directory of Open Access Journals
Opis: DOAJ je sveobuhvatna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. DOAJ želi uključiti što više časopisa iz svih znanstvenih područja, pazeći da se radi o vrijednim časopisima s provjerenom kvalitetom sadržaja. Svaki uključeni časopis mora imati recenzijski postupak ili kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje, mora periodično izlaziti i mora biti dostupan, tj. u otvorenom pristupu. Baza trenutno uključuje 2.000 časopisa.
Izdavač: Lund University Libraries.
Vrsta baze: Zbirka e-časopisa. Baza cjelovitih tekstova.
Pristup: http://www.doaj.org/
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

Gallica Bibliotheque Numerique
Opis: Gallica Bibliotheque Numerique je zbirka digitaliziranog fonda Francuske nacionalne knjižnice, koja između ostalog omogućava čitanje i preuzimanje niza važnih djela iz povijesti hrvatske filozofije i znanstvene tradicije.
Izdavač: Bibliothèque nationale de France
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova.
Pristup: http://gallica.bnf.fr/
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

Google Scholar
Opis: Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata, itd.
Izdavač: Google
Vrsta baze podataka: Djelomično cjelovit tekst.
Pristup: http://scholar.google.com
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

Internet Archive
Opis: Internet Archive stvara preslike internetskih stranica, programa, filmova, tekstova, glazbe i zvučnih snimaka, te ih pohranjuje i čuva u zaštićenoj bazi.
Izdavač: Internet Archive
Vrsta baze podataka:Cjelovit tekst.
Pristup: https://archive.org
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

OpenAIRE
Opis: OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) agregator je znanstvenih informacija dostupnih u otvorenom pristupu. Nastao kao pilot projekt u programu FP7 a prvenstvena namjena bila mu je podrška implementaciji načela otvorenog pristupa Europske komisije.
Pristup: https://www.openaire.eu/
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

Persee 
Opis: Persee je digitalna zbirka francuskih humanističkih časopisa u otvorenom pristupu. Sadrži i digitalizirana stara godišta.
Izdavač: Université Lyon 2
Vrsta baze: Zbirka e-časopisa.
Pristup: http://www.persee.fr/
Pravo pristupa: Otvoreni pristup.

PQDT Open 
Opis: PQDT Open je zbirka disertacija u elektroničkom obliku, koje su autori odlučili objaviti u slobodnom pristupu.
Izdavač: ProQuest
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova.
Pristup: http://pqdtopen.proquest.com/
Pravo pristupa: Slobodan pristup.

Stanford Encyclopedia of Philosophy 
Opis: Stanford Encyclopedia of Philosophy je zbirka enciklopedijskih natuknica koje su održavane  od strane jednog ili više stručnjaka s područja filozofije. Svi zapisi prije objave prolaze postupak recenzije od strane uredništva, prema tome, SEP se konstantno raste i prilagođava se sukladno akademskim normama.
Izdavač: Stanford University
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova.
Pristup: http://plato.stanford.edu/index.html
Pravo pristupa: Slobodan pristup.