Za radnička prava

Uređeno 21.2.2017.

Digitalizacijom odabranih jedinica građe vezanih uz temu razvoja radničkog pokreta u Hrvatskoj u sklopu projekta "Za radnička prava" omogućujemo bolji pristup i korištenje fonda Knjižnice Božidara Adžije, i to jedinica koje po svom povijesnom i intelektualnom sadržaju predstavljaju kulturno dobro i identificiraju se s Knjižnicom.

Knjižnicu Božidara Adžije osnovala je kao Radničku biblioteku Radnička komora u Zagrebu, a djelovala je pri kulturno-prosvjetnom odjelu Komore. Radnička biblioteka je bila središnja knjižnica za ostale radničke knjižnice i čitaonice Hrvatske.

Snimanjem i pretvaranjem u digitalni format građe o povijesti radničkog pokreta i njenim okupljanjem na jednom mjestu u sklopu nove nakladničke cjeline, osiguravamo kontekst jednog povijesnog razdoblja u Zagrebu, identificirajući silnice koje su oblikovale moderno hrvatsko društvo te stvaramo podlogu za znanstvene i obrazovne projekte koji istražuju sve vidove vezane uz radnički i sindikalni pokret od njegovih početaka u Hrvatskoj krajem 19. stoljeća do početka Drugog svjetskog rata. Ujedno štitimo vrijedna djela od daljnjeg oštećivanja.

Digitalizirana zbirka o radničkom pokretu zamašnjak je potreban za stvaranje novih usluga povezivanjem sa sličnim baštinskim ustanovama u Europi i doprinos stvaranju virtualne izložbe koja tematizira prošlost i sadašnjost radničkog pokreta u svijetu. S ciljem senzibilizacije šire javnosti o vrijednosti i važnosti fonda o radničkom pokretu, digitalizirani sadržaj će biti integriran u postojeći uspješan i od javnosti prepoznat sustav Digitalne zbirke Knjižnica grada Zagreba.