Odjel predmetne obrade

Redaktor predmetnog kataloga: Marin Juraga
 

Odjel predmetne obrade bavi se sadržajnom obradom knjižnične građe. Sadržaj dokumenata, odnosno tema nekog djela iskazuje se jezicima za indeksiranje i pretraživanje. To uključuje označivanje dokumenata klasifikacijskim oznakama Univerzalne decimalne klasifikacije, te predmetnu obradu ili predmetno označivanje u skladu s Pravilnikom za predmetni katalog. Za ovaj potonji način obrade Knjižnica Božidara Adžije obavlja matičnu djelatnost u mreži Knjižnica grada Zagreba.

Jednostavnije rečeno – odjel predmetne obrade omogućuje korisnicima pronalaženje dokumenata na određenu temu kada im nije poznat autor ili naslov. Građa koja je obuhvaćena predmetnom obradom u Knjižnicama grada Zagreba je uglavnom stručne i znanstvene prirode, beletristici se dodjeljuje samo klasifikacijska oznaka, osim iznimno ako je riječ o npr. romansiranim biografijama, tada se dodjeljuje i predmetna odrednica. Predmetnom obradom nije obuhvaćen cjelokupan fond Knjižnica grada Zagreba nego samo onaj dio fonda koji je dostupan predmetnim analitičarima. Pretražiti sadržaj fonda KGZ-a preko predmetnih odrednica moguće je postavljanjem izbornika na opciju „predmetna odrednica“ u katalogu KGZ-a.

Ukratko o povijesti predmetne obrade u Knjižnici Božidara Adžije.

Pogledajte upute o predmetnome pretraživanju mrežnoga kataloga KGZ-a ili nas posjetite i uživo saznajte više o predmetnome pretraživanju uz prethodnu najavu:

tel.: +385 1 4655 010

 

e-mail: knjiznica.bozidara.adzije@kgz.hr