Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)
Klasifikacijske oznake, odnosno u slučaju mreže Knjižnica grada Zagreba - Univerzalnu decimalnu klasifikaciju (UDK) koristimo za označivanje, razvrstavanje i pronalaženje knjižnične građe prema njezinu sadržaju.
UDK brojevi su organizirani u skupine i podskupine koje obuhvaćaju cjelokupno ljudsko znanje i temelje se na osnovnim znanstvenim disciplinama. Signaturama izvedenim iz klasifikacijskih oznaka knjižnice organiziraju smještaj građe po policama.

Proučiti i pretražiti fond Knjižnica grada Zagreba preko hijerarhijskog stabla UDK oznaka možete ovdje : https://katalog.kgz.hr/pages/klasifikacijskeOznake.aspx