Korak po korak do knjige
Usluga Korak po korak do knjige, namijenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola, članovima knjižnice, ali i onima koji to nisu, te svim zainteresiranim koji žele vidjeti knjižnicu iznutra. Uslugom se nudi stručno vodstvo kroz cjelokupni prostor knjižnice od zatvorenog spremišta, kamo inače korisnici nemaju pristup, studijske čitaonice, slobodnog pristupa do odjela nabave i obrade. Tako se posjetitelje upoznaje s putom knjige, od trenutka kada ona uđe u prostor knjižnice do smještaja na police i pronalaženja knjige po signaturi.

Zatvoreno spremište je u podrumskim dijelovima knjižnice i ova se knjižna građa rjeđe posuđuje zbog, primjerice, zastarjelosti naslova. Međutim, mnogobrojne uvezane serijske publikacije upravo zbog toga postaju atraktivne, poput novina Vjesnik u srijedu čiji se uvezani primjerci mogu pratiti od 1952. godine ili razni časopisi iz područja društveno-humanističkih znanosti. Građa smještena u zatvorenom spremištu redovito se posuđuje, što je potrebno naglasiti jer mnogi korisnici misle da se ta građa ne posuđuje.

Nakon obilaska zatvorenog spremišta, obilazi se studijska čitaonica koja ima 54 mjesta za rad, tjedno na raspolaganju 66 sati. U studijskoj čitaonici je smještena referentna ili priručna građa te serijske publikacije, dnevne novine i tekući časopisi. Građa je namijenjena radu u knjižnici i ne iznosi se iz knjižnice. Studijska čitaonica je prostor za učenje i tihi rad.

Informativno-posudbeni pult je u slobodnom pristupu gdje se obavlja posudba i povrat knjižnične građe, pronalazi literatura vezana za tematske upite i odgovori na informacijske upite upućene knjižničarima. U prostoru je i čitaonica dnevnog tiska i ostale knjižnične građe, izložbeni prostor za postavljanje studijskih i tematskih izložbi. Ovdje se korisnici mogu slobodno kretati i tražiti željenu građu prema signaturama ispisanim na svakoj polici, pri pronalaženju knjige na policama, ako je potrebno, pomažu im djelatnici knjižnice. Sa željom poticanja čitanja, u slobodnom pristupu nalaze se i četiri izložbena stalka na kojima se nalaze preporuke knjižničara. Na dvama stalcima su preporuke knjižničara koje se odnose na nove knjige iz područja publicistike i književnosti, a druga dva tematski ista, samo vremenski različita. Posjetitelji tijekom obilaska mogu pregledati uvezane brojeve dnevnih
novina Jutarnjeg i Večernjeg lista i sami potražiti novine s vlastitim nadnevkom rođenja i aktualnostima na dan rođenja.

Prilika je ovo da posjetitelji usluge zavire u odjele namijenjene samo zaposlenicima. U odjelima nabave i obrade knjižnične građe posjetitelji se upoznaju s putom knjige, od trenutka kada nabavom ona uđe u prostor knjižnice, preko katalogizacije, inventarizacije, predmetne obrade i klasifikacije do smještaja na police i pronalaženja prema signaturi.

Nakon fizičkog obilaska, pokazat će se sudionicima pretraživanje mrežnog kataloga Knjižnice sa svrhom samostalnog korištenja informacijskih izvora u knjižnici. Knjižnične usluge, mrežne stranice Knjižnice, društvene mreže s osvrtom na posebnost zbirki, dodatni su izvori znanja za razvijanje istraživačke znatiželje.

Cilj ove usluge je uključiti učenike osnovnih i srednjih škola, članove i korisnika u čitanje sa zadovoljstvom, razumijevanje i kritičko promišljanje pročitanih knjiga i raznovrsnih čitalačkih materijala te ih potaknuti na svladavanje znanja i vještina kako bi nakon usvojenog i sami postali promicatelji znanja i kulture u lokalnoj i široj zajednici, a Knjižnica mjesto istoga.

 

Komu je namijenjena usluga?

Svima onima koje zanima kako knjižnica "diše", tj. što se skriva iza polica prepunih knjiga, a osobito srednjoškolcima završnih razreda jer postaju punoljetni članovi zajednice te da tijekom i nakon srednjoškolskog obrazovanja postanu aktivni članovi knjižnica i da se upoznaju sa svim oblicima rada koje Knjižnica obavlja. Uz prethodni dogovor, učenici dolaze uz pratnju svojih profesora/ica ili samostalno u manjim skupinama. Mogući su posjeti i skupinama izvan Grada Zagreba.
 

Vremenski okvir obilaska knjižnice

Obilazak se organizira radnim danima u prostoru Knjižnice i traje okvirno 45 minuta, moguće i dulje i kraće, uz prijašnji dogovor u prije podnevnim ili poslije podnevnim satima.


Prijava obilaska

Potrebno je prijaviti se na e-mail Knjižnice: knjiznica.bozidara.adzije@kgz.hr
Osobno na adresi: Trg kralja Petra Krešimira IV., 2, Zagreb.
Nazvati na telefon: +385 1 4655 025 radnim danima od 08 do 20 sati, subotom od 08 do 14 sati.
 

Dodatna pojašnjenja

Za ovaj obilazak nije potrebno biti član Knjižnica Grada Zagreba. Javiti se i rezervirati termin barem jedan dan ranije kako bismo mogli organizirati vodstvo.