Informativno-posudbeni odjel

Koordinatorica: Iva Džambaski

Informativno-posudbeni odjel omogućuje korisnicima neposredan pristup informacijama, širokom i raznolikom spektru znanja i obavijesti te njihovom djelotvornom korištenju za uspješno obrazovanje i slobodno vrijeme.

Cjelokupan knjižni fond, koji je svojim najvećim djelom društveno-humanističkog područja, sadržajno je obrađen i dostupan za pretraživanje putem predmetnog kataloga koji pomaže korisnicima u pronalaženju potrebne literature za referate, maturalne, seminarske i diplomske radnje.

Odjel priprema prigodne i tematske izložbe, te izrađuje tematske i bibliografske popise literature. U slobodnom pristupu korisnicima je dostupno oko 15.000 knjiga najnovijih izdanja. Ovaj odjel raspolaže sa 38 čitalačkih mjesta za praćenje dnevnog tiska i časopisa.