Studijska čitaonica

Studijska čitaonica sa 54 mjesta pruža vrlo dobre uvjete za rad. Korisnicima je dostupna bogata referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni, rječnici, godišnjaci, adresari, atlasi, bibliografije).

Najbrojnija korisnička skupina Knjižnice Božidara Adžije su studenti i učenici srednjih škola. Za njih je osiguran izbor knjiga iz društveno-humanističkog područja: rijetka stara izdanja, neki rijetki naslovi ispitne literature i klasici lijepe književnosti, uključeni u obvezni program školovanja.

Korisnicima je također dostupan fond periodičkih publikacija koji sadrži 701 naslov (10.569 svezaka) domaćih i stranih časopisa te 150 naslova (5.070 svezaka) domaćih i stranih novina. Knjižnica nabavlja i pruža na korištenje 124 naslova domaćih časopisa, dnevnih listova i tjednika.

U studijskoj čitaonici smješteno je šest računala s pristupom internetu, koja se mogu koristiti i za pisanje i ispis raznih tekstova i radnji, te pregled elektroničke građe. 

Svi članovi Knjižnica grada Zagreba imaju mogućnost u prostorima čitaonice pristupiti online izdanjima Večernjeg lista i Jutarnjeg lista. Korisničke podatke za pristup online izdanjima dnevnog tiska članovi mogu dobiti od knjižničara u Studijskoj čitaonici.

Fond Studijske čitaonice može se koristiti isključivo u prostoru čitaonice, a zaštićen je sustavom elektroničke zaštite.