Prilog za bibliografiju Knjižnice Božidara Adžije

Prilog za bibliografiju sadrži popis bibliografskih jedinica vezanih uz povijest djelovanja Knjižnice Božidara Adžije i radove knjižničara Knjižnice. Obuhvaća monografske publikacije koje su cijelim svojim sadržajem ili djelomice vezane uz ovu temu, interne dokumente, članke iz časopisa i novina, priloge iz zbornika te sažetke izlaganja sa stručnih skupova. U bibliografiju nisu uvršteni diplomski i magistarski radovi. Građa je raspoređena kronološki. Unutar vremenskog razdoblja radovi se nižu abecedno prema autoru. 

1926.

 1. Preseljenje Radničke komore u Zagrebu. // Grafički radnik 6, 46(20. 11. 1926.), 2.

 2. Otvorenje Radničke čitaonice u Zagrebu. // Grafički radnik 6, 48(8. 12. 1926.), 6.
 

1927.

 1. Adžija, Božidar. Jedna radnička kulturna proslave. // Crvena zastava 3, 2(1927), 1-2.

 2. Adžija, Božidar.  Radnička čitaonica i biblioteka. // Crvena zastava 3, 14(1927), 2.

 3. Otvorenje Radničke biblioteke. // Grafički radnik 7, 1(1. 1. 1927.), 6.

 4. Čitaonica radničke akademije. // Privatni namještenik 4, 1(7. 1. 1927.), 5.

 5. Radnička biblioteka. // Grafički radnik 7, 2(8. 1. 1927.), 4.

 6. Radnička čitaonica i biblioteka. // Privatni namještenik 4, 2(14. 1. 1927.), 6; 4, 3(21. 1. 1927.), 5; 4, 19(13. 5. 1927.), 8.

 7. Radnička čitaonica i biblioteka. // Grafički radnik 7, 5(2. 2. 1927.), 2.

 8. Preseljenje kulturno-prosvjetnog odsjeka Radničke komore. // Grafički radnik 7, 39(31. 12. 1927.), 6.
 

1933.

 1. Berberović, Gojko. Promet Radničke biblioteka u Zagrebu. // Radnički glasnik 12, 40(1933), 4.

 2. Jedna malo poznata kulturna ustanova Zagreba. // Jutarnji list  22, 7768(1933), 8.
 

1934.

 1. Radnička komora za Hrvatsku i Slavoniju (Zagreb). Radnička biblioteka. Popis knjiga Radničke biblioteke u Zagrebu. Zagreb : [s. n.], 1934-1935. Prvi dio: Književnost (beletristika). 112 str. Drugi dio: Nauka. 224 str.
  Sadrži i: Pravilnik Radničke biblioteke.
 

1935.

 1. Kiš-Šaulovečki, Boris K. Zagrebačke biblioteke. // Narodne novine 101, 96(1935), 4; 70, 2-3; 72, 2-3; 75, 2-3; 80, 2-3; 86, 3; 87, 3.

 2. Godišnja statistika Radničke biblioteke u Zagrebu : za godinu 1935. // Faktografski glasnik 4, 7(1936), 6-7.
 

1937.

 1. Poslovanje Radničke biblioteke u Zagrebu. // Radnik 2, 35(1937), 5; 38, 2.

 2. Radnička biblioteka u Zagrebu. // Solidarnost 5, 14(1937), 4.
 

1938.

 1. Radnička komora za Hrvatsku i Slavoniju (Zagreb). Radnička biblioteka. Popis knjiga Radničke komore u Zagrebu : književnost : nauka. Zagreb : Tiskara Dragutin Beker, 1938. 112 str.
 

1940.

 1. Kus-Nikolajev, Mirko. Što čitaju Zagrepčani? U glavnom gradu Hrvatske svakako je najpopularnija Radnička biblioteka. // 7 dana  4, 5(1940).

 2. Rad prosvjetnog odjeljenja. // Vjesnik Radničke komore 1, 1(1940), 10-15.

 3. Rad prosvjetnog odjeljenja Radničke komore. // Vjesnik Radničke komore 1, 5(1940), 151-153.

 4. Škrgić, Nikola. Kroz biblioteke Radničke komore u Zagrebu : šta Zagrepčani čitaju, koji se srpski pisci čitaju u Zagrebu : u razgovoru sa bibliotekarom Radničke komore g. dr. Kus Nikolajevim. // Pravda 36, 12687(1940).

 5. Što najradije čitaju zagrebački radnici? // Jutarnji list 29, 10082(1940), 34.
 

1941.

 1. Radnička komora za Hrvatsku i Slavoniju (Zagreb). Radnička biblioteka. Popis knjiga Knjižnice Hrvatske radničke komore u Zagrebu. Zagreb : Tisak Hrvatskog tiskarskog zavoda, [1941?]. Prvi dio: Književnost (beletristika). 2. izd. 112 str.
  Sadrži i: Pravilnik Knjižnice Hrvatske radničke komore.

 2. Verona, Eva; Mišić-Jambrišak, Jelka. Knjižnice u gradu Zagrebu : vodič i popis časopisa koje navedene knjižnice primaju. Zagreb : Društvo hrvatskih srednjoškolskih profesora, 1941. 201 str.

 3. Značajno djelovanje Radničke knjižnice među hrvatskim radništvom. // Jutarnji list 30, 10464(1941), 12.
 

1942.

 1. Knjižnice Hrvatske radničke komore u Zagrebu, Osijeku, Sl. Brodu i Karlovcu. // Prosvjetni život : glasilo Ministarstva nastave, Državnog zavoda za narodnu prosvjetu i Hrvatskog saveza uljudbenih i prosvjetnih društava 1, 12(1942), 70-74.
 

1951.

 1. Knjižnice i čitaonice. // Zagreb : ulice, ceste, trgovi, nadleštva, ustanove itd., plan tramvajske i autobusne mreže, plan grada. 3. izd. Zagreb : Turist, 1951. Str. 142.
 

1957.

 1. Trideset godina Radničke biblioteka u Zagrebu. [Potpisano: C. T.]. // Narodna knjižnica 1, 1(1957), 18-19.
 

1961.

 1. Vujnović, Vladimir. Novi centri u Radničkoj biblioteci [Zagreb]. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 7, 1-2(1961), 102-103.
 

1962.

 1. Grgić, Smilja. Narodne knjižnice grada Zagreba. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 8, 1-2(1962), 35-47.
 

1964.

 1. Peleš, Gajo. Što da se učini s bivšom Radničkom bibliotekom. // Telegram 5, 242 (petak, 18. 12. 1964.), 3.
 

1965.

 1. Biblioteka društvenih i humanističkih nauka da ili ne.  // Telegram 6, 246 (petak, 15. 1. 1965.), 3.
 

1966.

 
 1. Mudri-Škunca, Vera. Radnička biblioteka u Zagrebu između dva rata. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 12, 1-2(1966), 1-43.

 2. Mudri-Škunca, Vera. Radnička biblioteka u Zagrebu između dva rata. Zagreb : Društvo bibliotekara Hrvatske, 1966. 43 str.
  P. o.: Vjesnik bibliotekara Hrvatske 12, 1-2(1966)

 3. Vujnović, Vladimir. Radnička biblioteka [Zagreb] - opet biblioteka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 12, 3-4(1966), 140-141.
 

1968.

 1. Kolar-Dimitrijević, Mira. Djelovanje Božidara Adžije na kulturno-prosvjetnom uzdizanju zagrebačkih radnika. // Iz starog i novog Zagreba 4(1968), 283-300.

 2. Kolar-Dimitrijević, Mira. Djelovanje Božidara Adžije na kulturno-prosvjetnom uzdizanju zagrebačkih radnika : (rad Kulturno-prosvjetnog odsjeka Radničke komore u Zagrebu 1927-1930). Zagreb : Muzej grada Zagreba, 1968. P. o.: Iz starog i novog Zagreba ; 4, 1968. 283-300.
 

1970.

 1. Gradska knjižnica (Zagreb ); Knjižnica Božidar Adžija (Zagreb). Osnove za pripajanje Radničke biblioteke „Božidar Adžija“ Gradskoj knjižnici - Zagreb. Zagreb : Gradska knjižnica [etc.], 1970. III, 34 str.
  Umnoženi rukopis.

 2. Mudri-Škunca, Vera. Zagrebačke javne knjižnice u procesu integracije. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 16, 3-4(1970), 131-148.
 

1971.

 1. Gradska knjižnica : [teritorijalna rasprostranjenost podružnica i ogranaka u gradu] : [vodič]. Zagreb : [s. n.], [1971?]. [16] str.

 2. Novo u Radničkoj biblioteci „Božidar Adžija“. // Tempo : list radnog kolektiva građevinskog poduzeća „Tempo“ 11, 2(četvrtak, 25.2.1971).
 

1977.

 1. Jubileji dviju knjižnica. [Potpisano Š. M.]. // Vjesnik 38, 10895(utorak, 20.12.1977.), 7.

 2. Jurišić, M. Kako s knjigom do – rekorda : uz 70. obljetnicu Gradske knjižnice i 50. obljetnicu radničke biblioteke „Božidar Adžija“ u Zagrebu. // Večernji list 21, 5645 (subota - nedjelja, 17.-18.12.1977.), 11.
   

 3. Mudri-Škunca, Vera. Dvije značajne obljetnice zagrebačkih knjižnica : 70 godina Gradske knjižnice i 50 godina Radničke biblioteke. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 23, 1-4(1977-1978), 59-67.

 4. Mudri-Škunca, Vera. Vladimir Vujnović. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 23, 1-4(1977-1978), 182-183.

 5. Nemec, Krešimir. Knjiga dostupna svakom građaninu : sedamdeseta obljetnica Gradske knjižnice. // Vjesnik 38, 10590(četvrtak, 15.12.1977.), 7.

 6. Nemec, Krešimir. Učilište radnika i lijeve inteligencije : 50 godina Radničke biblioteke. // Vjesnik 38, 10891(petak, 16.12.1977.), 8.

 7. 70 godina Gradske knjižnice ; 50 godina Radničke biblioteke Božidar Adžija / [priredio Dubravko Štiglić]. Zagreb : Gradska knjižnica, 1977. [24] str. : ilustr.

 8. Slavlje u Gradskoj knjižnici. [Potpisano J. O.]. // Večernji list 21, 5647(utorak, 20.12.1977.), 6.
   
 

1980.

 1. Đogić, Tihomila. Pravila predmetnog kataloga Radničke biblioteke „Božidar Adžija” (interni dokument). Zagreb : [Knjižnica Božidara Adžije], 1980. 76 listova.
  Umnoženi rukopis.
 

1981.

 1. Gomerčić, Nada. Radnička  biblioteka „Božidar Adžija“ [Zagreb] kao informacijska baza za samoupravljanje i društvene znanosti u sistemu bibliotečno-informacijskih centara Zajednice općina Zagreb. // Bibliotečno-informacijski centri u društveno-političkoj zajednici / uredio Veseljko Velčić. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1981. Str. 81-84.
 

1982.

 1. Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835-1940. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1982. Knj. 1: A-Bel. XXXII, 290 str.
  Str. VII-XI: Predgovor / uređivački odbor [Vjera Bendiš … et al.]

 2. Kolarec, Zlata. Realizacija srednjoročnog plana razvoja narodnih knjižnica u Zagrebu od 1976. do 1980. i elementi njihova razvoja u novom planskom razdoblju od 1981. do 1985. godine. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 26, 1-4(1982), 149-153.

 3. Malnar, Aleksandra. Planiranje kadrova narodnih knjižnica i čitaonica u srednjoročnom razdoblju od 1981-1985. Godine. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 26, 1-4(1982), 159-161

 4. Mudri-Škunca, Vera. Srednjoročni plan razvoja od 1981. do 1985. kao pretpostavka za transformaciju narodnih knjižnica u bibliotečno-informacijske centre grada Zagreba. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 26, 1-4(1982), 145-148.

 5. Štiglić, Dubravko. Bibliotečni fondovi narodnih knjižnica grada Zagreba u srednjioročnom planskom razdoblju 1981-1985. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 26, 1-4(1982), 155-161.
 

1983.

 1. Vodič  kroz narodne knjižnice Zagreba / [uredio Dubravko Štiglić]. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 1983. [4] str. s tablama : ilustr.
 

1987.

 1. Bubić, Zdenka. Predmetni katalog Radničke biblioteke „Božidar Adžija” u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 30, 1-4(1987), 89-99.

 2. Pichler, Marija. Mijo Haramina : (1926-1987) : [in memoriam]. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 30, 1-4(1987), 247-248.
 

1994.

 1. Kovačić, Zdravko. Funkcionalna preobrazba knjižnice „Božidar Adžija“ kroz strukturu prilagodbe knjižnog fonda. Zagreb : [Knjižnica Božidara Adžije], 1994. 15 listova.
  Umnoženi rukopis.
 

1996.

 1. Belan-Simić, Alemka; Vujić, Mirjana. Uzajamna odgovornost knjižničara i društvene zajednice prema korisnicima : primjer Knjižnice „Božidar Adžija“. // Knjižničarska struka danas i u budućnosti : sažeci / 30. skupština Hrvatskoga bibliotekarskog društva, Primošten, 26. - 28. rujna 1996. [Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1996.]. Str. 21.
  Sažetak.

 2. Belan-Simić, Alemka; Vujić, Mirjana. Obostrana odgovornost knjižničara i društvene zajednice prema korisnicima : primjer Knjižnice „B. Adžija“. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 39, 1-2(1996), 79-88.
 

1997.

 1. Katić-Crnković, Anka. Devedeset godina Gradske knjižnice u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 40, 3-4(1997), 1-30.
 

1998.

 1. Belan-Simić, Alemka; Previšić, Dragica. Koliko smo uspješni u rješavanju tematskih zahtjeva? // Korisnici u 21. stoljeću – izazov za knjižničarsku struku : radni materijali / 31. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, međunarodni skup, Zadar, 7. - 10. listopada 1998. [Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1998.]. Str. 70.
  Sažetak.

 2. Bubić, Zdenka. Pravila za predmetnu obradbu Knjižnice Božidara Adžije : izvori, utjecaji, promjene. // Predmetna obradba : ishodišta i smjernice : zbornik radova / uredile Jadranka Lasić-Lazić … [et al.]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1998. Str. 261-270.

 3. Šeferov-Vuljević, Vuka-Maja. Predmetna obradba književnosti, jezika i umjetnosti u Knjižnici Božidara Adžije. // Predmetna obradba : ishodišta i smjernice : zbornik radova / uredile Jadranka Lasić-Lazić … [et al.]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1998. Str. 224-232.

 4. Štrbac, Dušanka; Vujić, Mirjana. Predmetni katalog Knjižnice Božidar Adžija : kontinuitet i promjene. // Predmetna obradba : ishodišta i smjernice : zbornik radova / uredile Jadranka Lasić-Lazić … [et al.]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1998. Str. 271-289.

 5. Štrbac, Dušanka; Vujić, Mirjana. Predmetno označivanje u kontekstu suradnje i informacijskog povezivanja mreže Knjižnica grada Zagreba. // Godišnjak Gradske knjižnice i čitaonice “Metel Ožegović” Varaždin 2(1998), 243-257.
 

1999.

 1. Belan-Simić, Alemka; Previšić, Dragica. Kako korisnici ocjenjuju pomoć bibliotekara u rješavanju tematskih zahtjeva : istraživanje provedeno u knjižnici Božidara Adžije u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 41, 1-4(1998 [i.e.1999]), 31-40.
 

2000.

 1. Vujić, Mirjana. Zatvoreni fond cenzuriranih knjiga u praksi jedne knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 3(2000), 98-108.

 2. Mandarić-Kolarik, Jelena. Analiza otpisa knjiga 1997. godine u Knjižnici „Božidara Adžije“ u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 3(2000), 109-116.
 

2001.

 1. Bubić, Zdenka. Prilog gramatici dokumentacijskih jezika. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 44, 1-4(2001), 12-19.

 2. Bubić, Zdenka; Šeferov, Maja. Jezična i sadržajna analiza korisničkih upita u narodnim knjižnicama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 44, 1-4(2001), 145-156.

 3. Vujić, Mirjana. Predmetno označivanje : pravilnici, smjernice i standardi. // 4. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredile Mirna Willer i Tinka Katić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2001. Str. 115-120.

 4. Vujić, Mirjana. Smjernice za izradbu predmetnih preglednih kataložnih jedinica i uputnica. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 44, 1-4(2001), 222-223.
 

2003.

 1. Mlinar, Andrea. Otvorena Knjižnica Božidara Adžije. // Večernji list 47, 14393(utorak, 18. 11. 2003.), 22.

 2. Nezirović, Vanja. V. Pavić „krađom“ otvorila knjižnicu : obnovljena Knjižnica Božidara Adžije otvorena nakon 15. mjeseci preuređenja vrijednog 5,5 milijuna kuna. // Jutarnji list 6, 1983(utorak, 18. 11. 2003.), 19.

 3. Novak, Ante. Otvorena Knjižnica Božidara Adžije. // Vjesnik 64, 20104(utorak, 18.11.2003.), 23.
   
 

2004.

 1. Knjižnice grada Zagreba : [vodič] / [uredila Davorka Bastić]. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2004. 1 mapa (43 lista) : ilustr.

 2. Štrbac, Dušanka; Vujić, Mirjana. Pravilnik za predmetni katalog. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2004. 170 str. : graf. prikazi.

 3. Belan-Simić, Alemka; Sviben, Zdenka. Pristup invalidnim osobama u središnje zagrebačke knjižnice. // Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka : 2. i 3. okrugli stol : zbornik radova / uredile Alemka Belan-Simić i Aleksandra Horvat. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. Str. 154-168
 

2006.

 1. Pavičić, Jurica; Alfirević, Nikša; Aleksić, Ljiljana. Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti. Zagreb : Masmedia, 2006. 349 str. : ilustr. + 1 CD. (Udžbenici Sveučilišta u Splitu)

 2. Zec, Silvija. Korištenje sadržaja i usluga nove Studijske čitaonice knjižnice Božidara Adžije. // Novi uvez : glasilo Zagrebačkog knjižničarskog društva 4, 4(lipanj 2006), 19-24.
  Dostupno na: http://zkd.hr/files/2013/04/novi_uvez_4.pdf
 

2010.

 1. Glavan, Daniel; Sršen, Ivan. Povijest zagrebačkih knjižnica : kulturnopovijesni uvod. Zagreb : Fortuna : Sandorf, 2010. 199 str. : ilustr.
 

2012.

 1. Aleksić-Kulakovski, Ljiljana; Polanski, Diana; Semenski, Vikica. Kopirana građa kao dio knjižničnog fonda. // 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredili Damir Hasenay i Maja Krtalić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012. Str. 315-321. 

 2. Gjurković Govorčin, Rajka. Nova generacija knjižničnih kataloga : mrežni katalog Knjižnica grada Zagreba. // Knjižnice - ukorak s promjenama : zbornik sažetaka / 38. skupština Hrvatskog knjižničarskog društva, Hotel Osijek, Osijek,  26.- 28. rujna 2012. godine ; [zbornik sažetaka uredila Dunja Holcer]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012. Str. 46.
  Sažetak.

 3. Lisek, Jadranka; Vrkić, Dina; Jelić, Ivan. Community management in informal e-learning environment - analysis and vision of Facebook in Central Library of Faculty of Electrical Engineering and Computing. // Information & Communication Technology Electronics & Microelectronics : proceedings of the 35th International ICT Convention MIPRO 2012 / [uredili] Biljanovic, Petar … [et al.]. Rijeka : MIPRO, 2012. Str. 1189-1192.
  Dostupno na: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6240824&isnumber=6240598
 

2013.

 
 1. Gjurković Govorčin, Rajka. Novi naraštaj knjižničnih kataloga : katalog Knjižnica grada Zagreba. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 3(2013), 127-146.
  Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/110

 2. Jelić, Ivan; Vrkić, Dina. QR codes in library - does anyone use them? // Information & Communication Technology Electronics & Microelectronics : proceedings of the 36th International ICT Convention MIPRO 2013 / [uredili] Biljanovic, Petar … [et al.]. Rijeka : MIPRO, 2013. Str. 659-699.
  Dostupno na: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6596347&isnumber=6596208
 

2014.

 1. Aleksić, Ljiljana; Seiter-Šverko, Dunja. Istraživanje radnog zadovoljstva zaposlenika u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu – kvalitativni rezultati istraživanja. // Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje 18, 1-2(2014), 9-38.
  Dostupno na: http://www.knjiznicarstvo.com.hr/2015/09/07/238-aleksic-seiter-sverko/

 2. Aleksić, Ljiljana; Seiter-Šverko, Dunja. Vrednovanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu s gledišta korisnika. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 57, 4(2014), 1-44.
  Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/

 3. Gjurković Govorčin, Rajka. Iskustva i izazovi pri oblikovanju mrežnoga kataloga. // Knjižnice - od misije do strategije / 39. skupština Hrvatskog knjižničarskog društva, Hotel Atrium, Split,  15.- 18. listopada 2014. godine ; [zbornik sažetaka uredila Andreja Tominac]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014. Str. 20.
  Sažetak.

 4. Gjurković Govorčin, Rajka. Zaki: Mrežni katalog Knjižnica grada Zagreba. // HKD Novosti 62(2014), 52-54.
  Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/863

 5. Jelić, Ivan. Analiza korištenja usluga Rezervacija građe i Kontakt putem mrežnog kataloga u sustavu Knjižnica grada Zagreba. // Knjižnice - od misije do strategije / 39. skupština Hrvatskog knjižničarskog društva, Hotel Atrium, Split, 15.- 18. listopada 2014. godine ; [zbornik sažetaka uredila Andreja Tominac]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014. Str. 40.
  Sažetak.

 6. Jelić, Ivan. Rezervacija građe i Kontakt putem online kataloga u sustavu Zaki. // HKD Novosti 62(2014), 56.
  Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/865

 7. Juraga, Marin. Predmetna obrada u programu Zaki. // HKD Novosti 62(2014), 54-55.
  Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/864

 8. Juraga, Marin. Specifičnost predmetnih odrednica za izražavanje odnosa ili utjecaja u predmetnom katalogu KGZ-a.  // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 57 1-3(2014), 105-116.
  Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/112
 

2015.

 1. Aleksić, Ljiljana; Seiter-Šverko, Dunja. Istraživanje radnog zadovoljstva zaposlenika Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu – kvantitativni rezultati. // Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje 19, 1-2(2015), 113-150.
  Dostupno na: http://www.knjiznicarstvo.com.hr/wp-content/uploads/2016/02/252_Aleksic_Seiter-Sverko_2015_1-2.pdf

 2. Jelić, Ivan. Nove usluge mrežnog kataloga kao oslonac razvoja i poboljšanja kvalitete usluga u knjižnicama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 58, 1-2(2015), 209-220.

 3. Stipanov, Josip. Povijest knjižnica i knjižničarstva u Hrvatskoj : od početaka do današnjih dana. Zagreb : Školska knjiga, 2015. 352 str.
 

2016.

 1. Golubić, Ana; Žurić, Marija. Kataložno opisivanje virtualnih izložbi u Knjižnicama grada Zagreba : primjer kataložnog opisa virtualne izložbe Ivana Brlić Mažuranić. // Knjižnice u procjepu 3 : stručna obrada knjižnične građe namijenjene djeci i mladima : knjižica sažetaka. Sisak : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2016. Str. 14.
  Sažetak.

 2. Jelić, Ivan. Sadržajna analiza tematskih upita u Knjižnici Božidara Adžije. // Predmetna obrada: pogled unaprijed : programska knjižica / [Znanstveno-stručni skup "Predmetna obrada: pogled unaprijed", Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica, 20. svibnja 2016.]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2016. Str. 34.
  Sažetak.

 3. Juraga, Marin. Predmetno pretraživanje u knjižničnim katalozima nove generacije : katalog Knjižnica grada Zagreba. // Predmetna obrada: pogled unaprijed : programska knjižica / [Znanstveno-stručni skup "Predmetna obrada: pogled unaprijed", Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica, 20. svibnja 2016.]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2016. Str. 26-27.
  Sažetak.
 

2017.

 1. Aleksić, Ljiljana. Knjižnica je brand! // Programska knjižica / 6. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment Alternativni izvori financiranja, Gradska knjižnica, Zagreb, 30. studenog 2017.

 2. Aleksić, Ljiljana; Zec, Silvija. Knjižnične usluge i službe s gledišta korisnika – prilozi za bibliografiju. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017), [317]-339.

 3. Bodiš, Maja; Tea Grašić Kvesić, Tea; Jelić, Ivan. Usluga rezervacije i provjere statusa građe u mrežnom katalogu Knjižnica grada Zagreba. // Programska knjižica / 11. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnim sudjelovanjem, Mreža narodnih knjižnica – suradnja u razvoju digitalnih usluga i predstavljanju javnosti, Crikvenica, 11. - 13. listopada 2017. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2017. Str. 63-64.

 4. Gjurković Govorčin, Rajka; Holub, Karolina; Mašina, Dina. Izazovi ujednačivanja opisa digitalnog sadržaja. // Programska knjižica / 7. Festival hrvatskih digitalizacijskih projekata ; [urednice Renata Petrušić, Nela Marasović, Karolina Holub]. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2017. Str. 21-22.
  Sažetak.
  Dostupno na: http://dfest.nsk.hr/wp-content/uploads/2017/05/d-fest-2017_programska-knjizica_web.pdf

 5. Gjurković Govorčin, Rajka; Jelić, Ivan; Marčetić, Hana; Čaldarević, Željka Caterina. Katalog Knjižnica grada Zagreba: interoperabilnost, povezivanje i razmjena. // Programska knjižica / Stručni skup Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena, NSK, Zagreb, od 28. do 29. studenoga. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2017. Str. 27-28.

 6. Jelić, Ivan. Sadržajna analiza tematskih upita u Knjižnici Božidara Adžije. // Predmetna obrada: pogled unaprijed : zbornik radova / [Znanstveno-stručni skup „Predmetna obrada : pogled unaprijed“, Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica, 20. svibnja 2016.] ; uredile Branka Purgarić-Kužić i Sonja Špiranec. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017. Str. 183-190.

 7. Juraga, Marin. Predmetno pretraživanje u knjižničnim katalozima nove generacije: katalog Knjižnica grada Zagreba. // Predmetna obrada: pogled unaprijed : zbornik radova / [Znanstveno-stručni skup „Predmetna obrada : pogled unaprijed“, Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica, 20. svibnja 2016.] ; uredile Branka Purgarić-Kužić i Sonja Špiranec. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017. Str. 163-182.
 

2018.

 1. Aleksić, Ljiljana. Javnost i imidž knjižnice : marketinško istraživanje. // Glasnika Društva bibliotekara Split 14-15(2016-2017),11-26.
  Dostupno na: http://dkst.hr/wp-content/uploads/2018/11/Aleksić-Javnost-i-imidž-knjižnice.pdf

 2. Golubić, Ana; Žurić, Marija. Kataložno opisivanje virtualnih izložbi u Knjižnicama grada Zagreba : primjer kataložnog opisa virtualne izložbe „Ivana Brlić Mažuranić“. // Knjižnice u procjepu 3 : stručna obrada knjižnične građe namijenjene djeci i mladima : zbornik radova / glavni urednik Ante Mrgan. Sisak : Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije, 2018. Str. 33-54.

 3. Jelić, Ivan. Digitalizacija zvučne građe Književnog petka : predstavljanje projekta Glasovi Književnog petka. // Programska knjižica / 8. festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, NSK u Zagrebu, 3. i 4. svibnja 2018. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2018. Str. 61-63.
  Sažetak.
​ 

2019.

 1. Juraga, Marin; Mladinić, Igor. Predmetno označivanje iz područja glazbe u predmetnom sustavu konsolidirane baze ZAKI Knjižnica grada Zagreba. // 1. okrugli stol “Predmetno označivanje iz područja glazbe”, 22. studenog 2019. na Muzičkoj akademiji, Zagreb / Hrvatska udruga muzičkih knjižnica, arhiva i dokumentacijskih centara. HUMKAD [citirano: 2021-02-22].
  Dostupno na: https://humkad.hr/wp-content/uploads/2020/10/Izlaganje-Predmetno-oznacivanje-KGZ-ZAKI-FINAL-1.pdf
​ 

2021.

 1. Sabljak, Ivana; Jelić, Ivan. Podcast Zvukmark – zabilježeno zvukom, što smo naučili? // Programska knjižica / 13. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnim sudjelovanjem, Narodne knjižnice – jačanje kulturne, obrazovne i društvene uloge u globalnim kriznim situacijama, Umag, 20. - 22. listopada 2021. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2021. Str. 1041-106.
  Sažetak.
  Dostupno na: https://knjiznicarske-novice.si/datoteka/13%20savjetovanje_za%20tisak_15102021.pdf/13%20savjetovanje_za%20tisak_15102021_1635404723854.pdf
   
 2. Zec, Silvija. Tematske dodatne oznake kao dio predmetnoga sustava Knjižnica grada Zagreba. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021), [361]-382.
  Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/269707
   
​ 

2022.

 1. Bodiš, Maja; Grašić Kvesić, Tea; Jelić, Ivan. Usluga rezervacije i provjere statusa građe u mrežnom katalogu Knjižnica grada Zagreba. // Mreža narodnih knjižnica – suradnja u razvoju digitalnih usluga i predstavljanju javnosti / 11. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnim sudjelovanjem, Crikvenica, 11. - 13. listopada 2017. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2022. Str. 229-238.

 2. Jelić, Ivan; Sabljak, Ivana. Čitanost Pavličićevih djela u Knjižnicama grada Zagreba. // Doba književnosti : u povodu 75. rođendana Pavla Pavličića : zbornik radova / uredila Cvjeta Pavlović. Zagreb : Matica hrvatska, 2022. Str. 35-43.
​ 

 

 

priredila Marija Žurić